Musiikkikampuksen tilavarausjärjestelmän pelisäännöt

Musiikkikampuksen pelisäännöt ovat pitkälti samoja kuin yleiset pelisäännöt. Niissä on kuitenkin jonkin verran lisäyksiä ja poikkeuksia, sillä tilojen käyttö on erilaista, ja siellä saavat myös opiskelijat tehdä tietyin ehdoin varauksia:

1. Käyttäjätunnuksia ja käyttöoikeuksia antaa Musiikin koulutussihteeri. Opastusta saa tarvittaessa järjestelmän pääkäyttäjältä laittamalla Helpdeskiin palvelupyynnön.

2. Opettajat ja/tai opiskelijat eivät saa varata tiloja ulkopuolista yksityisopetusta varten.

3. Opetustunnit ja opetusharjoittelun ohjaus ovat tilavarausjärjestelmässä prioriteettiasemassa. Vasta näiden jälkeen tulee opiskelijoiden harjoittelu.

4. Tiloissa ei saa opettaa tai harjoitella ilman varausta.

5. Opiskelijat tekevät itse harjoitteluvarauksensa. Opiskelijan tekemä harjoitteluvaraus on otettava käyttöön 15 min sisällä varausajan alkamisesta. Tila on sen jälkeen vapaasti muiden käytettävissä ilman erillistä varausta seuraavan varauksen alkamiseen saakka.

6. Opettajilla on oikeus häätää harjoittelijat pois luokista tilavarausjärjestelmään merkityn opetuksen takia.

7. Koulutussihteeri varaa opettajille instrumenttiopetukseen tarvittavan tilan. Opettajat saavat varata maksimissaan kaksi tuntia joustoa opetusvarauksiinsa varauksen alku- tai loppupäästä.

8. Työ- ja opetustilat ovat Musiikin koulutusohjelman yhteisiä.

9. Luokka- ja harjoittelutilat pidetään lukittuina, ja niihin on varausoikeuksien mukaiset kulkuluvat.

10. Talon sisäiset varaukset Hannikaissaliin sekä seminaareihin tekee Musiikin koulutussihteeri. Lisäksi opiskelijoiden Hannikaissalin varaukset on hoidettava koulutussihteerin kautta.

11. Myyntipalvelut (tilamyynti(at)jamk.fi) tekee ulkopuolisten asiakkaiden varaukset.

12. Maksullisiin tapahtumiin käytetään pääasiassa Hannikaissalia ja tarvittaessa kaikkia tiloja.