Kustannuspaikkojen käyttö

Kustannuspaikka merkitään varauksia tehdessä vastuuyksikkö-kohtaan:

kustannuspaikka

Voit hakea kustannuspaikkaa kirjoittamalla sen numeron pienempään sarakkeeseen tai hakea sen alasvetovalikosta.

– Sisäisissä ja lukujärjestys-varauksissa on käytettävä tarkkaa kustannuspaikkatietoa. Pääsääntöisesti se on tapahtuman/opetuksen järjestäjä.

– Kaikki isot, koko JAMKin tasoiset tapahtumat merkitään järjestävälle taholle, esimerkiksi toimitila-, markkinointi- tai koulutuksen kehittämispalveluille, esimerkiksi

  • JAMK tutuksi -päivä
  • avajaiset
  • uusintatentit
  • remontit
  • JAMKOn tapahtumat ja varaukset
  • OPS-seminaarit
  • hallinnon aamuinfot

– Koko yksikköä koskevat kokoukset, yksiköiden järjestämät tapahtumat yhteistyössä yritysten tms. kanssa, esimerkiksi TeknologiaUra merkitään kyseisen yksikön hallinnon kustannuspaikalle

– Innovaatioviikko merkitään Yrittäjyys ja innovaatiot -kustannuspaikalle

– Summer Schoolissa varaukset merkitään opetuksen järjestävän yksikön mukaan

Kielten opetus

– Kielikeskus merkitään kielten opetuksen järjestäjäksi

Kirjaston opetukset

– Tutkintoon pakollisena kuuluva tiedonhankinnan opetus: merkitään tilaava yksikkö järjestäjäksi, esimerkiksi Matkailun koulutusohjelmat

– Kirjaston itse järjestämät koulutukset, jotka avoimia kaikille: merkitään kirjasto kustannuspaikaksi

Koulutukset

– Kaikille avoimet henkilöstökoulutukset, joista ilmoitetaan esimerkiksi intrassa: Järjestäjä valitaan kustannuspaikaksi, esimerkiksi tweb-koulutuksessa valitaan ICT-palvelut

– Jos taas jokin yksikkö/tiimi tilaa itselleen koulutuksen, tilaaja maksaa. Esimerkiksi talouspalvelut haluaa oman tweb-koulutuksen, ja tällöin vastuuyksikköön merkitään järjestäjäksi talouspalvelut

Projektit

Projektivarauksissa valitaan tarkka kustannuspaikka. Lisäksi varausta tehdessä kirjoitetaan projektinumero-kenttään käsin projektinumero. Projektinumeroa ei suoraan käytetä tilavuokraan, vaan sillä pystyy seuraamaan kunkin projektin varauksia ja tilankäyttöä.

Avoin amk

Varaukset merkitään järjestävän yksikön OKM-kustannuspaikalle. Lisäksi projektinumerokenttään on hyvä kirjoittaa avoimen amkin projektinumero. Jos teet avoimen amkin tilavarauksia myös Untiksella, ei kustannuspaikkaa tarvitse erikseen laittaa, sillä se on määritelty taustalle.

Työvoimakoulutukset, ELY-keskuksen koulutukset ja vastaavat

Yksikkö/tulosalue päättää sisäisesti ja tapauskohtaisesti, mille kustannuspaikalle tilavaraus merkitään. Tilakustannus on muistettava huomioida jo tarjousta tehdessä. Arviossa voi käyttää apuna eri tiloille määriteltyjä tuntihintoja.

Biotalousinsituutti ja Suomalainen Musiikkikampus

Tällä hetkellä Biotalousinsituutin ja Suomalaisen Musiikkikampuksen tiloissa toimitaan vielä hieman eri tavoin:

Musiikkikampuksella musiikin koulutusohjelmat ja muut varaukset merkitään vastuuyksikölle JAMK. Jos musiikin koulutusohjelma varaa Rajakadulta tai Dynamosta tiloja, on tarkka kustannuspaikka merkittävä.

Biotalousinstituutissa BTI:n omat varaukset voi merkitä pelkälle Luonnonvara-alan perusopetukselle, jos ei ole ihan varma, mistä varauksesta on kyse. Jos BTI:n väki tekee varauksia opetukseen, hankkeille tai muille Rajakadulle tai Dynamoon, heidän on käytettävä tarkkaa kustannuspaikkaa.