TESSU – Handledning tillsammans

Den här webbplatsen samställer resultat och information om TESSU – Handledning tillsammans -projektet.

Inom projektet TESSU har även 40 Navigatorer getts stöd för främjandet av sektorövergripande samarbets- och handledningskompetens. I dessa handledningar har över 800 personer deltagit under perioden 2015-2019. Handledningarna hjälpte deltagarna att förstå vad sektorövergripande verksamhet I Navigatorn är I praktiken och bidrog starkt till uppkomsten av Navigatorernas sektorövergripande arbetskultur och till tjänsternas kvalitet.

Inom projektet har det utarbetats metoder och verktyg som mäter och stöder utvecklingen av interprofessionell samarbets- och handledningkompetens och som främjar uppbyggandet av en sektorövergripande arbetskultur. Till exempel den här Monialainen Ohjaamotyö -työväline.

Från samarbete till gemensamt arbete!

Exempel på teman för TESSU-handledningarna:

  • Navigatorns mål, syfte och mervärde
  • Nätverksarbetet I Navigatorn
  • Ett gemensamt sektorövergripande arbete
  • Kundprocessen I den sektorövergripande Navigatorn.

Handledningsprocessen I Navigatorn bestod av 3-6 handledningstillfällen, observationsbesök I anslutning till dessa samt en slututvärdering.

TESSU-handledningar har genomförts tvåspråkigt. Som ett specialitet erbjöds TESSU Handledning tillsammans på svenska –handledningar i Huvudstadsregionen. Läs mer om den här handledningen

TESSU – Handledning tillsammans projektet var ett samarbete mellan Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu och Åbo Akademi.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) inom helheten Relevant handledning, som är en del av Utbildnings- och kulturministeriets nationella ESR åtgärdshelhet.

TESSU-projektin toteuttajien ja rahoittajien logot. Projekti on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella.