Etusivu

Creative Commons -lisenssin käyttö on suositeltavaa, kun julkaisee omia opetusmateriaaleja verkossa. Sen avulla voi helposti määritellä, millaisilla ehdoilla teoksia saa levittää ja muuttaa. Käyttökelpoinen lisenssi on esim. CC-BY-NC-ND -lisenssi, jolloin tekijän nimi on aina mainittava ja teosta saa levittää, mutta teoksen kaupallinen käyttö ja muuttaminen on kielletty.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat tarvitsevat monenlaisia tekstitaitoja opinnoissaan. Tähän joku johdatteleva / motivoiva teksti

Tämä verkko-oppimateriaali on tarkoitettu ensisijaisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijoiden tueksi. Oppimateriaali on tarkoitettu sekä itseopiskeluun että Tekstitaidot haltuun – kehitä YAMK-opinnoissa tarvittavia kirjoitustaitojasi, 5 op -opintojaksokokonaisuuden kurssimateriaaliksi. Kyseinen opintojaksokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

  1. Referointi ja lähteiden käyttö tutkivassa kirjoittamisessa, 2 op  
  2. Hyvän asiantuntijatekstin rakenne ja kieli, 2 op 
  3. YAMK-opintojen tekstilajit tutuiksi 1 op 

Opiskelija voi halutessaan osallistua joko kaikille tai tarvitsemilleen opintojaksoille. Opintojaksojen pääpaino on havainnollistavien tehtävien tekemisessä ja niiden yhteisessä tarkastelussa.