Utveckla din språkundervisning på nätet

På den här webbplatsen får du som är språklärare tips på hur du kan vara närvarande och skapa rum för interaktion mellan studerande på dina webbkurser. Du får även exempel på hur du kan ge dina studerande mångsidig respons.

Blev du intresserad? Navigera gärna vidare via rubrikerna Lärarnärvaro, Interaktion, Respons och Samundervisning. Innehållet på de här sidorna bygger på erfarenheter vi har fått då vi skapade och genomförde en webbkurs i svenska för högskolestuderande. 

Du hittar även hela vårt kursmaterial via rubriken Vår kurs. Det är fritt fram att använda det du tycker att passar din egen undervisning.