Ryhmätoiminnan vaiheet

Nuoren vertaisohjaajan rekrytointi Ryhmätoimintaa käynnisteltäessä on olennaisen tärkeää löytää se hyvä tyyppi ryhmän vertaisohjaajaksi. Hankkeen aikana käytimme työnimikettä projektipäällikkö, sillä ESR-hankkeessa projektipäällikkönä toimiminen on hyvä meriitti nuoren CV:ssä. Käytännössä työ oli vertaisohjaajana toimimista ja samalla ohjaaja myös itse kehittyi ja kasvoi ammatillisesti projektityöhön. Puhutaan jatkossa siis vertaisohjaajasta. Hallinnollinen työkuorma on pyrittävä pitämään vähäisenä, jotta vertaisohjaaja…

Jatka lukemista