Nuorten kokemuksia

Käytimme eKoutsi-mobiilijärjestelmää ryhmäläisten työelämätaitojen kehittymisen seurannassa sekä suoran palautteen keräämisessä. Jokaisen ryhmätapaamisen jälkeen nuorille lähettiin tekstiviesti tai kysymyslinkki, jotta he pystyivät ilmaisemaan tuntemuksensa ja havaintonsa sen hetkisestä tilanteesta. ”onhan se järjen vastaista, jos nuori itse ei saa päättää tulevaisuudestaan” ”näinhän tämän kuuluisikin mennä, ei tämä muulla tavalla voi mennäkään” ”ryhmässä vaan tulee lähdettyä sellaisiin paikkoihin,…

Jatka lukemista