Vertaisohjaajien kokemuksia

Vertaisohjaajat pitivät työssääm päiväkirjaa ja näin pystyimme tunnistamaan jälkikäteen ryhmätapaamisten onnistumisia ja toisaalta myös kehittämiskohtia. Ryhmätoimintaan osallistuneet nuoret siis viestivät eKoutsia käyttäen. Päiväkirjoja ja eKoutsi-vastauksia käytiin läpi valmennuspäällikön tapaamisissa, joita järjestettiin kolmen viikon välein. Vertaisohjaajat oppivat näissä valmennuspäällikön tapaamisissa myös toisiltaan käyttökelpoisia toimintatapoja ja tapaamisissa oli myös työnohjauksellisia elementtejä.

”koin alussa epäonnistuvani asioissa meni pitkään tajuta että toimintatapa on tämmöinen”

”tulevatko nuoret vai ei?”

”…työkavereilla (tuki organanisaatiolta) ei ollut tarttumapintaa siihen mitä oli kokemassa ja tekemässä”

”…ja huokaista, että sä tiedät mistä mä puhun (vertaistuki toistilta ryhmänvetäjiltä)”

”jos nyt lähtisin tekemään, niin tiedänkö jo liikaa tämän tapaisesta toiminnasta?”

serpa_viimeinen_kuva