Tietoa ohjeesta

Tekijänoikeudet

Opinnäytetyön raportointiohjeen ovat kirjoittaneet viestinnän lehtori Satu Liukko ja informaatikko Suvi Perttula Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Sivusto on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä.

Standardit

Ohjeen pääasiallisina tiedonlähteinä on käytetty suomalaisia standardeja, jotka käsittelevät tiivistelmien laatimista ja käyttöä (SFS 3855), lähde- ja tekstiviitteiden merkintää (SFS 5989) sekä numeroiden ja merkkien kirjoittamista (SFS 4175). Tekstissä standardeihin ei viitata erikseen.

Päivitykset

Ohjeen ensimmäinen versio laadittiin jo vuonna 1995 (Perttula). Se uudistettiin vuonna 2001 (Liukko & Perttula). Sen jälkeen ohjetta on päivitetty säännöllisesti. Viimeisin päivitys on tekeillä elokuussa 2016.

Lukuvuoden 2018 – 2019 aikana tehdyt muutokset:

 • 10/2018 & 10.1.19. Luku 5.2, kirjoittajakeskeinen viittaus: kirjoittajan nimen lisäksi mainitaan referoinnin alussa myös julkaisuvuosi. Perustelu: SFS 5989, liite A, Nimi-vuosijärjestelmä, tekstiviitteet.
 • 6.2.2019: tihennetään-sana poistettiin luvun 6 aineistoesimerkit-kohdasta ja luvun 7 korostukset-kohdasta. Aineistoesimerkit ja korostukset kursivoidaan, sisennetään ja kirjoitetaan rivivälillä 1.
 • 25.2.2019: Päivitetty esimerkkeihin: asetus.
 • 28.2.2019: Päivitetty esimerkkeihin: numerolla alkava lähde.
 • 7.3.2019: Päivitetty esimerkkeihin: Liukko & Perttula vuosiluku
 • 18.3.2019: Lisätty lukuun 5.3 linkki Kielitoimiston ohjepankkiin

Lukuvuoden 2017 – 2018 aikana tehdyt muutokset:

 • 17.10.17 sp, yhtenäistetty ohjetta siten, että kaikkien tiede- ja ammattilehtien nimen jälkeen tulee välimerkiksi pilkku ennen vuosikerta-, numero- ja sivunumero-tietoja.
 • toukokuussa 2018: täsmennetty luvun 7 (työn ulkoasu) tekstejä.

Lukuvuoden 2016 – 2017 aikana tehdyt muutokset:

 • 25.10.16, sp, lisätty lukuun 5.3 Lähes sama kuvio toisella tavalla
 • 25.10.16, sp, korjattu lähteet aakkosjärjestykseen Luvussa Esimerkkejä lähteiden merkinnästä
 • 30.3.17 sp, päivitettiin säädöslähteet ja muokattiin lähdeviite-esimerkkejä sekä täydennettiin teksteja luvuissa 5.2 js 5.3
 • 8.6.17 sp, lisättiin ensimmäiselle sivulle virke opinnäytetyön julkisuudesta ja salassapidosta + linkki intranetiin.

Muoto

Ensimmäinen ohje oli Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelmalla tehty tiedosto, josta ohjetta tulostettiin opiskelijoille ja lainakappaleita kirjastoon. Vuosina 2000–2012 ohje julkaistiin PDF-tiedostona ensiksi kirjaston verkkosivuilla ja sitten JAMKin opinto-oppaassa.

Lukuvuonna 2012–2013 ohjeisto luotiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun avoimiin oppimateriaaleihin.

Käyttötilastot vuodesta 2013 lähtien

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2013 3024 10558 11971 14894 11729 3187 2203 6307 20389 23000 25650 16922 149834
2014 17129 17868 23355 22288 19444 5590 3221 8240 26003 34557 35699 18285 231679
2015 19603 21266 28620 30177 22053 8042 4390 11181 37696 39530 38304 19625 280487
2016 19422 21314 24225 27044 20301 5626 3708 11336 26654 31332 30253 16774 237989
2017 19368 20585 26126 25084 21113 7341 3825 12414 27715 35021 37307 18439 254338