Esimerkkejä lähteiden merkinnästä

Lähdeluettelon malli; malliin on koottu esimerkkejä mahdollisimman erityyppisistä lähteistä. Numerolla alkavat lähteet tulevat ennen kirjaimin aakkostettavia lähteitä. Lähteet 2019 jalkapallo Tampere. N.d. Suomen Palloliiton verkkosivu. Viitattu 28.2.2019. https://www.palloliitto.fi/ottelut-ja-sarjat/tulospalveluarkisto/tampere/2019-jalkapallo-tampere. A 28.12.2012/1074. Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista. Viitattu 12.2.2019. https://www.finlex.fi/fi/, ajantasainen lainsäädäntö. Balachandran, K., Bi, Q., Rudrapatna, A., Seymour, J., Soni, R. & Weber, A. 2009. Performance assessment of…

Jatka lukemista

5 Lähteiden käyttö

Käytetyt lähteet ilmoitetaan asian yhteydessä tekstiviitteinä. Tekstiviite on tekstissä oleva lyhyt viittaus lähdeluettelossa mainittuun täydellisempään viitteeseen. Tekstiviitteiden tarkoituksena on ilmoittaa lukijalle, kenen tekstiin tai ajatuksiin viitataan. Opinnäytetyön tekijän on oltava varovainen, jottei anna itsestään kuvaa epätarkkana kirjoittajana. Tällainen mielikuva syntyy, jos jatkuvasti viittaa samanaikaisesti moneen eri lähteeseen. Mahdollisimman täsmällinen viittauskäytäntö on tyylikästä ja osoittaa asian…

Jatka lukemista