4.3 Opinnäytetyön loppuosa

Opinnäytetyöraportin loppuosaan kuuluu työhön liittyvä luettelomainen informaatio: lähteet ja liitteet. Lähteet Kirjallisen työn loppuun laadittava lähdeluettelo sisältää aakkosellisen luettelon käytetyistä lähdeaineistoista, katso esimerkiksi tämän ohjeiston lähteet. Lähdeluettelossa mainittuihin aineistoihin viitataan tekstissä lyhyesti tekstiviittein. Lähteiden merkinnän periaatteista kerrotaan tarkemmin seuraavissa luvuissa: 5.1. Lähteiden käytön periaatteet 5.2 Tekstiviitteiden merkintä  5.3 Lähdeluettelon laatiminen 5.4 Esimerkkejä erilaisten lähteiden merkinnästä. Liitteet Liitteeksi…

Jatka lukemista

4.1.2 Kuvailulehti

Kuvailulehden tiedot Opinnäytetyön kuvailulehti on yksisivuinen lomake, jonka tarkoituksena on antaa lukijalle jäsennellyt perustiedot työstä. Kuvailulehden tekstin rivivälinä käytetään riviaskelta 1. Kuvailulehdellä päivämäärä on sama kuin kansilehdellä. Julkaisun lajina on opinnäytetyö, AMK tai opinnäytetyö, ylempi AMK. Mahdollinen tilaaja ilmoitetaan heti tiivistelmän alussa. Sivumäärä-kohtaan laitetaan työn kokonaissivumäärä. Jos liitteiden osuus työstä on huomattava, kohdassa Muita tietoja…

Jatka lukemista