4.2 Opinnäytetyön runko-osa

Opinnäytetyön varsinainen teksti (runko-osa) sisältää johdattelun asiaan, asian käsittelyn ja tarkastelun. Kirjoittajan valitseman käsittelytavan perusteella teksti voidaan rakentaa erilaisin tavoin sen mukaan, onko kyseessä esimerkiksi tutkimustyyppinen työ, kehittämishanke tai laadullinen tarkastelu. Tutkimustyyppinen työ on esimerkiksi kysely-, haastattelu-, markkina- tai toimintatutkimus. Tässä ohjeistossa tutkimus-sanaa käytetään kuvaamaan sekä kehittäviä tutkimuksia että tutkimuksellisia kehittämistöitä. Tarkemmin erilaisia tutkimusotteita käsittelee yliopettaja Jorma Kananen lukuisissa teoksissaan.