4.1 Opinnäytetyön alkuosa

Raportin alkuosa palvelee lukijaa ja valmistelee tutustumaan tekstisisältöön.
Alkuosaan kuuluvat

* Kansilehti

* Kuvailulehti

* Sisällysluettelo

* Kuvioluettelo ja Taulukkoluettelo.

Tarvittessa myös
* lyhenteiden luettelo
* sanasto.
Näiden paikka on työssä sisällysluettelon jälkeen omana sivunaan ennen ensimmäistä tekstilukua.

Kansilehden  ja kuvailulehden sähköiset pohjat löytyvät tämän ohjeen välilehdeltä Mallipohjat.