Johdanto

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on laajentunut vuosien mittaan merkittävästi. TKI-toiminta koskettaa tavalla tai toisella suurta osaa henkilöstöstämme. Tämän ohjeen avulla pyritään yksinkertaistamaan ja selkeyttämään TKI-toiminnan käytäntöjä ja toimintamalleja JAMKin projektitoimijoille. Tässä projektiohjeessa kuvataan lyhyesti keskeisimpiä projektitoimintaan liittyviä teemoja. Ohjeesta löytyy monia TKI-toimintaa helpottavia työkaluja joko suoraan tai linkkien kautta.

TKI-toiminnan strategiset painotukset on kuvattu JAMKin strategiassa sekä sitä täydentävässä TKI-toiminnan periaatteissa. TKI-toiminnan prosessit puolestaan on määritelty toiminnanohjauskäsikirjassa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun johtamisjärjestelmässä on määritelty eri toimijoiden roolit ammattikorkeakoulussa. Hallinnon tukipalveluissa on määritelty mm. henkilöstöasioiden ja taloushallinnon käytännöt. Tämä projektiohje täydentää osaltaan edellä mainittuja asiakirjoja.

Projektiohjeen alussa kuvataan JAMKin TKI-toimintaa yleisellä tasolla, toimijoiden rooleja, tehtäviä ja vastuita, TKI-toiminnassa hyödynnettäviä sopimuksia ja niiden laatimisen periaatteita sekä viestintää. Sen jälkeen edetään projektisyklin mukaisesti ideoinnista, suunnitteluun ja toteuttamiseen. Näihin löytyy käytännön vinkkejä sekä työkaluja. Projektin ansiokkaalle lopettamiselle ja tulosten hyödyntämiselle on varattu omat osionsa.

TKI-palvelujen henkilöstö vastaa tämän projektiohjeen päivittämisestä ja kehittämisestä. Ohjetta päivitetään jatkuvasti ja sen ajantasaisuudessa sekä hyödynnettävyydessä käyttäjillä on keskeinen rooli. Toivomme aktiivista palautetta ja kehittämisehdotuksia projektiohjeen tiimoilta.

Antoisia lukuhetkiä projektiohjeen parissa!

JAMKin TKI-palvelujen henkilöstö

Päivitetty 30.8.2012