Portfolio JAMKissa

JAMKin opiskelijat tekevät opintojensa aikana portfolioita. Tämä sivusto tarjoaa työvälineitä portfoliotyöskentelyn, osaamisen tunnistamisen, kehittämisen ja näkyväksi tekemisen tueksi. Lisäksi se antaa vinkkejä portfoliotyöskentelyn ohjaamiseen. Sivusto yhdistää aiemmin Oppijan työkalut ja Opetusta tukevat työkalut -sivustoilla olleet portfolio-ohjeet täydennettyinä uusilla materiaaleilla ja tuoreilla portfolioesimerkeillä. Opiskelijalle: Mikä portfolio? Olet saattanut tehdä portfoliota osana aiempia opintojasi (esimerkiksi kuvataide- tai kieliopinnoissa)….

Jatka lukemista