Portfolio JAMKissa

JAMKin opiskelijat tekevät opintojensa aikana portfolioita. Tämä sivusto tarjoaa työvälineitä portfoliotyöskentelyn, osaamisen tunnistamisen, kehittämisen ja näkyväksi tekemisen tueksi. Lisäksi se antaa vinkkejä portfoliotyöskentelyn ohjaamiseen.  Opiskelijalle: Mikä portfolio? Olet saattanut tehdä portfoliota osana aiempia opintojasi (esimerkiksi kuvataide- tai kieliopinnoissa). Portfoliot ovat yleisiä myös taiteellisilla aloilla: esimerkiksi valokuvaajan on luontevaa esitellä taitojaan teosten avulla. Osana opintojasi alat…

Jatka lukemista