Ainon portfolioprosessi

JAMKin hyvinvointiyksikön opiskelija Aino Korhonen on tehnyt portfolioita opiskelujensa aikana. Tutustu Ainon ajatuksiin videoiden avulla sekä Ainon omaan esitykseen porfoliotyöskentelystä.

Osa 1: Opiskelijan esittely, pofon käynnistäminen ensimmäisenä opiskeluvuonna ja pofon merkitys opiskelijalle

Osa 2: Kyvyt.fi-palvelu portfolion alustana, pofoon saatu ohjaus ja palaute

Osa 3: Väliportfoliosta näyteportfolioksi, pofon lisäarvo ja hyöty työnhaussa ja työelämässä