Saavutettavuusseloste

Jyväskylän ammattikorkeakoulu pyrkii takaamaan Opiskelijan työpöydän saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee PAKKI -opiskelijan työpöytää (opiskelija.peppi.jamk.fi).

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa, koska siihen sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

Sivuilla on ruudunlukuohjelman käyttöä hankaloittavia ongelmia. Visuaalisesti esitettävä rakenteellinen tieto ei välity riittävän selvästi avustavalle teknologialle.

Verkkosivustossa havaittiin seuraavia puutteita (sulkeissa vaatimus, jota ei noudateta):

 • Palvelussa on tekstejä, joiden väri taustaa vasten ei vastaa kontrastivaatimuksia, mm. oranssi ja vaalean oranssi valkoista vasten, vihreä valkoista vasten, turkoosi valkoista vasten, vihreä vaaleanvihreää vasten, vaaleansiniset linkit (1.4.3).
 • Palvelussa on kuvakkeita, joiden väri taustaa vasten ei vastaa kontrastivaatimuksia. Tenttisivulla harmaalla merkattujen tenttien harmaa teksti (2,8:1) ja linkkitekstit vaaleansinisellä (4,3:1), tavoiteseurantataulukon otsikkotekstit, pylväiden värit ja viivat valkoinen oranssilla, HOPSin ajoitettu-merkintä valkoinen harmaalla, vihreät opintopistemäärät valkoisella, vaihtoehtoinen opintojakso -merkinnän sininen valkoisella, valkoinen oranssilla, sekä lisää merkintä -painikkeen grafiikka (1.4.11).
 • Värejä on käytetty ainoana keinona informaation välittämiseen (1.4.1) mm. etusivulla opintojen edistymistä kuvaavassa graafissa, sekä HOPS:ssa pakollisten, vaihtoehtoisten ja vapaavalintaisten opintojaksojen erottamisessa. Opintojen edistymistä kuvaavan graafin värien kontrastin korjaus 31.12.2021 mennessä.
 •  Kun hiiren kohdistin viedään elementin päälle, ilmestyvää sisältöä (esim. valikko, vihjeteksti) ei voi piilottaa ilman kohdistimen siirtämistä (1.4.13).
 • Palvelussa on aikaraja, jonka säätäminen, poistaminen tai ajan jatkaminen ei ole mahdollista (2.2.1).
 • Palvelussa on käytetty animaatioita (esim. HOPS-sivulla), joita ei voi pysäyttää tai piilottaa (2.2.2).
 • Näppäimistökohdistin ei ole näkyvissä useissa kohteissa (2.4.7), mm. päävalikon kielivalinta, käyttäjävalikko ja hops-sivun pudotusvalikot.
 • Osa toiminnoista ei ole lainkaan käytettävissä näppäimistöllä (2.1.1)
  • Päävalikon alatasot, mm. opinto-opas, toteutushaku, läsnäoloilmoittautuminen, opintojaksopalaute
  • Sivu/toimintokohtaiset ohjeet
  • Ponnahdusikkunan sulkemispainike
  • HOPS:n opintojen valinta- ja poistopainikkeet
  • HOPS:n lähettämisessä vastaanottajan muokkaus
  • Opintojen ajoittaminen
  • Tavoiteseuranta-graafi
  • Kalenterinäkymä
  • Opintosuoritukset-sivun suodata listaa -toiminto
  • Tenttien tarkempien tietojen linkit
  • Tenttitaulukon järjestämistoiminto
 •  Osa informaatiosta ei ole saatavilla näppäimistökäyttäjälle (2.1.1)
  • Yläpalkin toimintojen kuvaukset sekä muut vihjetekstit
  • Tavoiteseuranta-graafin tiedot
 • Usealla syötekentällä ei ole visuaalista tai ohjelmallista nimilappua, nimilappua ei ole liitetty kenttään tai nimilappu ei kuvaa kentän tarkoitusta, mm. hakutoiminnot, viestin vastaanottaja, viestin sisältö (1.1.1, 4.1.2). Korjaus 31.12.2021 mennessä.
 • Osa lomake-elementeistä on merkitty niin, että niiden toiminnasta ei saa riittävästi tietoa ja toiminto on vaikea ymmärtää (1.1.1, 1.3.1, 4.1.2), mm.
  • automaattisesti hakevat tekstikentät
  • pudotusvalikot
  • sisältöä näyttävät ja piilottavat painikkeet (esim. HOPS-taulukossa)
  • kuvakkein merkityt painikkeet, mm. painikkeet opintojen lisäämiseen ja poistamiseen, ohjepainike, ajoitus-välilehden painikkeet, lisää merkintä -painike, lisää opintoja -painike
  • Opintosuoritukset-sivun suodata listaa -toiminnot
  • Varauskalenterin sisältö ja sen toiminnot
 • Osa painikkeista ei ole merkitty painikkeiksi (1.3.1, 4.1.2).
 • Joidenkin komponenttien käyttäminen muuttaa sivun sisältöä, mikä ei käy ilmi komponentin merkkauksesta, toiminnasta tai tekstiyhteydestä (1.3.1), mm.
  • HOPS:n opintojen valitsemiseen käytettävät radiopainikkeet
  • HOPS:n Tentit-välilehden radiopainikkeet
  • HOPS:n Viestit-välilehden sopimusviestien yhteydessä olevat toimintopainikkeet
  • Pudotusvalikkototeutukset
  • Etusivun Hae-kentät
 • Samaan kategoriaan kuuluvia valintapainikkeita ja valintaruutuja ei ole ryhmitelty yhteenkuuluviksi, mikä vaikeuttaa valintojen hahmottamista (1.3.1, 3.3.2)
 • Joitain taulukkoja ei ole merkitty asianmukaisesti taulukoiksi (1.3.1, 4.1.2), mm.
  • HOPS-sivun Tentit-välilehti
  • HyväHot-sivu
  • Opinnot-sivun Läsnäoloilmoittautuminen
 • Sivun ohjelmallinen rakenne ei vastaa ohjelmallista merkkausta, jolloin sivun rakenne voi olla vaikea hahmottaa (1.3.1), mm.
  • monella sivulla on kaksi sisäkkäistä pääsisältöelementtiä
  • lomakekenttien asetteluun on käytetty listoja
  • välilehtiä ei ole merkitty välilehdiksi
  • valittua sivua tai välilehteä ei ole merkitty
  • uutta (lukematonta) viestiä ei ole merkitty ohjelmallisesti
  • Etusivun opiskeluoikeuden tiedot -ikkuna
 • Virhe- ja palauteviestejä ei ole merkitty niin, että ne luettaisiin automaattisesti ruudunlukijalla (4.1.3)
 • Pakollisia ja virheellisiä kenttiä ei ole merkitty asianmukaisesti (3.3.1, 3.3.2)
 • Etusivulla on kuvalinkkejä, joilla ei ole tekstivastinetta (1.1.1)
 • Otsikoita ei ole merkitty otsikoiksi kaikissa yhteyksissä (1.3.1)
 • PDF-tiedostoissa (mm. opintosuoritusote) on useita saavutettavuusongelmia, mm.
  • Otsikoita ei ole merkitty otsikoiksi (1.3.1)
  • Taulukon rakenne ei vastaa visuaalista rakennetta (1.3.1)
  • Lukemisjärjestys ei vastaa sisällön loogista järjestystä (1.3.2)

Palvelussa on ennen 23.9.2018 julkaistuja PDF-dokumentteja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Näitä, ennen 23.9.2018 julkaistuja PDF-dokumentteja ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettaviksi.

Saavutettavuuspuutteet korjaantuvat Pepin uusissa vuoden 2022 versioissa. Saavutettavuusselostetta täydennetään sitä mukaan kun havaittuja virheitä on korjattu.

Opiskelija voi pyytää sisältöä itselle saavutettavassa muodossa. Opiskelijalla on oikeus saada tukea ja neuvoja opiskelijan työpöydän käyttöön jättämällä pyynnön lomakkeella.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 2.4.2020.

Seloste perustuu Eficode Oy:n toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 11.3.2022.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta lomakkeella.

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta palvelun ylläpitäjälle. Lain ja siirtymäajan puitteissa Jyväskylän ammattikorkeakoulu pyrkii siihen, että palautteisiin vastataan kahden viikon sisällä palautteen antamisesta.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston Saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
vaihde 0295 016 000