Termit ja lyhenteet

Tältä sivulta löydät käyttöohjeessa käytetyt termit ja lyhenteet. Taulukossa on kaksi saraketta vasemmalta oikealle: Termi ja Selitys.

Termi. Selitys.
Lomakekenttä (Form field). Lomakekenttä on lomakkeen osa, joka voi olla esimerkiksi painike, tekstikenttä (sekä yksi- että monirivinen), valintaruutu, valintapainike (tai radionappi/radiopainike).
Lomaketila Tila, jossa ruudunlukuohjelma on vuorovaikutuksessa lomakesäätimen, kuten valintaruudun, kanssa.
Linkki. HTML-kielen elementti, jota painamalla pääset joko sivun osasta tai sivulta toiseen. Se aktivoidaan eli avataan joko Enterillä tai Välilyönnillä.
Lista. HTML-elementti eli osa, jossa on listan kohteita. Sen voi ajatella ikään kuin ostoslistaksi: kuten ostoslistassa olevat ostettavat asiat (kuten kahvi, maito ja leipä), myös HTML-listassa on asioita eli listan kohteita. Ne ovat puolestaan omassa li-elementissään. Lista voi olla joko järjestetty (ordered list), jolloin listan kohteiden edessä on numero (kuten ”1. kahvi, 2. leipä”) tai järjestämätön (unordered list), jolloin listan kohteiden edessä on jokin luettelomerkki, kuten luetelmapallo tai neliö (esimerkiksi •Kahvi, •Leipä).
Painike. Lomakekentän painike, jota painamalla tapahtuu jotakin (kuten valikon avaaminen tai tietojen tallentaminen).
Painikevalikko. Valikko, joka aukeaa painamalla painiketta.
Sovellustila (vain JAWS). Toiminto, jonka avulla käyttäjä voi käyttää sivulle laitettuja eli upotettuja web-sovelluksia (kuten Lähetä HOPS kommentoitavaksi- tai Lähetä Hops Hyväksyttäväksi -ikkunoiden sovellus rikastekstieditori, message-textarea). Se aktivoidaan Enterillä ja siitä poistutaan Numeronäppäimistön Plus:lla (tai joissakin näppäimistöissä Fn+Numeronäppäimistön Ö:llä) painamalla sitä kaksi kertaa peräkkäin. Sovellustila ei toimi tällä hetkellä Peppissä.
Valintapainike, valintanappi tai radiopainike. Useamman painikkeen ryhmään kuuluva painike; vain yksi voi olla valittuna kerrallaan. Näkyy pistenäytöllä eri tavoin ruudunlukuohjelman mukaan, kuten rpnk.
Valintaruutu. Lomakekentän säädin, joka voi joko olla valittu tai ei. Useampi valintaruutu voi olla valittuna kerrallaan.
Yhdistelmäruutu. Ruutu, josta voi valita haluamansa vaihtoehdon erilaisista vaihtoehdoista. Se avataan painamalla Enteriä ja suljetaan painamalla Escapea tai lomaketilasta poistumiskomentoa eli Numeronäppäimistön Plus (JAWS) tai Insert+Välilyönti (NVDA).