Opintosuoritukset

Opintosuoritukset -sivulta pääset tarkastelemaan opintosuorituksiin liittyviä asioita. Voit avata sen joko siirtymällä Etusivulle liikkumisvalikon linkistä Etusivu, Opintoni-valikon Opintosuunnittelu eHOPS-kohdasta tai etusivun toisen tason otsikkolinkistä Suoritusote. Näkymässä on ensin ensimmäisen tason otsikko, josta näkyy HOPSin vuosiryhmä ja versio esimerkiksi seuraavasti: ”HTK2018SPT HOPS-versio: 1”. Jos HOPS-suunnitelmasi on luonnos, tiedon perässä ykköstason otsikossa lukee sulkujen sisällä Luonnos. Sen alapuolella on kolme painiketta, joiden välillä voit liikkua eteenpäin B:llä ja taaksepäin Shift+B:llä: Valitse HOPS-versio, josta voi valita HOPSin version, Lähetä kommentoitavaksi, josta HOPSin voi lähettää kommentoitavaksi ja Lähetä hyväksytettäväksi, josta HOPSin voi lähettää hyväksytettäväksi HOPSin hyväksyvälle henkilölle, kuten opettajatutorille. Painikkeiden alapuolella on seitsemän linkkiä, jotka ovat seuraavat ylhäältä alas: Tarkastelu, Opintojen valinta, josta voi katsoa opintojen ajoitukseen liittyviä asioita, Ajoitus, josta voi katsoa opintojen ajoitusta, Jäsentelyt, josta voi katsoa opintojen jäsentelyjä, Viestit, josta voi tarkastella HOPSiin liittyviä sopimuksia ja viestejä, Ilmoittautumiset ja Ryhmän kuvaus, josta näkyy ryhmän tietoja.

Näkymässä on myös muita, opiskelutietoja sisältäviä osia. Linkkien alapuolella on Suodatusvalinnat-painike, josta voi suodattaa listaa haluamallaan tavalla. Sen alapuolella on linkki, josta ruudunlukuohjelma ei kerro mitään. Sen jälkeen on kaksiasentoinen painike, jonka teksti vaihtelee tilanteen mukaan: kun kaikki HOPSin osat ovat näkyvillä, siinä lukee Sulje kaikki. Kun HOPSin osat on piilotettu (toisin sanoen vain suuremmat kokonaisuudet eli moduulit näkyvät), siinä lukee Avaa kaikki. Sen jälkeen on kolme tekstiriviä: Pakollinen opintojakso, Vaihtoehtoinen opintojakso ja Vapaavalintainen opintojakso. Ne kertovat, että opinnoissa on pakollisia, vapaasti valittavia opintoja ja vaihtoehtoisia ammattiopintoja, mutta niiden järjestys ei vastaa sivulla olevien opintojaksojen järjestystä. Ensin sivulla on pakolliset opinnot, sitten vapaasti valittavat opinnot sekä viimeisimpänä vaihtoehtoiset ammattiopinnot ja HOPSin ulkopuoliset opinnot. Niiden jälkeen voi olla vielä joitakin pakollisia opintojaksoja.

Kun painat Enteriä opintokokonaisuuslinkin, kuten Pakolliset ammattiopinnot, kohdalla, avautuvassa näkymässä on ensin neljännen tason otsikko Opintokokonaisuuden tiedot, jonka alapuolella on opintokokonaisuuden tietoja. Jos niitä ei ole, tietojen paikalla on teksti ”Opintokokonaisuuden tietoja ei löydy”. Sen alapuolella on Peruuta-painike, johon voit siirtyä B-, Sarkain- tai nuolinäppäimellä painamalla sitä niin kauan, kunnes kuulet sanan ”Peruuta”. Opintokokonaisuuden tietoikkuna sulkeutuu sitä painettaessa.

Opinnäytetyön tiedot

Opinnäytetyön tiedot löytyvät myös Opintosuoritukset-näkymästä. Opintokokonaisuuksien alapuolella on neljännen tason otsikko Opinnäytetyö, jonka alapuolella olevassa taulukossa on opinnäytetyön tiedot, jos ne löytyvät Peppi-järjestelmästä. Siinä on kuusi saraketta ja kaksi riviä. Ensimmäisellä rivillä on sarakkeiden selitykset ja toisella niiden sisältämä tieto. Sarakkeet ovat seuraavat vasemmalta oikealle: Opinto, joka sisältää tiedon opinnosta, Nimi, joka sisältää opinnäytetyön nimen (eli sen, joka on annettu opinnäytetyötyöryhmälle kyselylomakkeella), Arvosana, joka sisältää arvosanan (0–5 tai Hyväksytty-Hylätty), Tila, joka kertoo opintojen tilan (siis onko kurssi kesken vai suoritettu), Arviointi pvm., joka kertoo opinnäytetyön arvioinnin päivämäärän ja Arvioija, jossa on opinnäytetyön arvosanan kirjanneen henkilön nimi. Jos sitä ei ole tehty tai merkitty järjestelmään, taulukon paikalla lukee ”Ei opinnäytetyötä”.

Näkymän loppuosassa on opintojen yhteenvetotietoja. Taulukon alapuolella on Lataa opintosuoritusote (PDF) -linkki, josta voi ladata opintosuoritusotteen, jossa on samat tiedot kuin Opintosuoritukset-sivulla. Sen alapuolella on teksti Status, jonka alapuolella on opintojen tilaan liittyvää tietoa. Ensin on tieto siitä, onko HOPS luonnos (jos on, siinä lukee teksti ”Luonnos”, koska järjestelmä luo uuden HOPSin luonnoksen edellisen hyväksyttämisen jälkeen, muuta tekstiä ei pitäisi lukea sanan Luonnos paikalla).

HOPSin yleistietojen jälkeen lukee valittujen pisteiden määrä esimerkiksi seuraavasti: ”valittu 210 / 210 op”. Sen alapuolella on teksti Keskiarvo:, jonka oikealla puolella on opintojen keskiarvo kahden desimaalin tarkkuudella, kuten 3,40. Sen alapuolella on teksti Opintopisteitä yhteensä:, jonka oikealla puolella on opintopisteiden suoritettu määrä kahden desimaalin tarkkuudella, esimerkiksi 209,5. Opintopisteet yhteensä:-tekstin alapuolella on teksti Huomiot, jonka alapuolella on HOPSiin liittyviä huomautuksia. Ne voivat liittyä esimerkiksi suoritettaviin opintoihin, kuten puuttuviin opintoihin esimerkiksi seuraavasti: ”Vapaa-valintaisia puuttuu 5/15 op”, mikä tarkoittaa sitä, että opiskelija on suorittanut vapaavalintaisia opintoja 5 opintopistettä ja häneltä puuttuu niitä 10 opintopistettä. Tekstien alapuolella on teksti Viimeisimmät suoritukset:, jonka jälkeen olevassa luettelossa on listattu viisi opiskelijan viimeisintä arvosanaa. Pääset liikkumaan listan kohteiden eli kurssien nimien välillä eteenpäin I:llä ja taaksepäin Shift+I:llä.

HOPSin suodatus

Jos haluat suodattaa listaa, siirry B-näppäimellä (suositeltavin liikkumistapa), Sarkain-näppäimellä tai nuolinäppäimillä painikkeen Suodatusvalinnat kohdalle ja paina sitten joko Enteriä tai Välilyöntiä. Opinnäytetyö-otsikon ja Suodatusvalinnat-painikkeen väliin avautuvassa näkymässä on kolmannen tason otsikoita, joiden alapuolella on aiheeseen kuuluvat valintaruudut. Kolmannen tason otsikon Opinnon tyyppi alta löytyy opinnon tyyppiin liittyviä valintaruutuja, jotka ovat seuraavat ylhäältä alas: Kaikki, joka on valmiiksi valittuna, Pakolliset, Vaihtoehtoiset ja Vapaasti valittavat. Kolmannen tason otsikon Opinnon status alta löytyy opinnon tilaan liittyviä valintaruutuja. Ne ovat ylhäältä alas seuraavat: Kaikki, Suoritetut, Suorittamatta, Ilmoittauduttu ja Ilmoittautuminen alkamassa. Kolmannen tason otsikon Ajoitus alta löytyy puolestaan opintojen ajoitukseen (toisin sanoen lukuvuosiin ja -kausiin) liittyviä asetuksia. Ensin on teksti Lukuvuodet ja sen alla lukuvuosia sisältäviä valintaruutuja siten, että lukuvuosien (kuten 2018–2019) ensimmäiset kaksi numeroa on poistettu ja niiden välissä on viiva (-). Ne olisivat esimerkiksi seuraavat opiskelijalla, joka on aloittanut opiskelun vuoden 2018 syksyllä ja joka opiskelee vuoden 2022 kevääseen saakka: 18–19, 19–20, 20–21 ja 21–22. Valintaruutujen alapuolella on puolestaan teksti Lukukaudet, jonka alapuolella on lukukausia sisältäviä valintaruutuja siten, että lukuvuosien tapaan kaksi ensimmäistä vuoden numeroa on poistettu ja kahden viimeisen vuoden numeron jälkeen on S-kirjain (syksy) tai K-kirjain (kevät). Ne olisivat seuraavat opiskelijalla, joka on aloittanut opiskelun vuoden 2018 syksyllä ja joka opiskelee vuoden 2022 kevääseen saakka: 18S, 19K, 19S, 20K, 20S, 21K, 21S ja 22K. Niiden alapuolella on puolestaan teksti Periodit, jonka alapuolella olevista jaksoista eli periodeista voi valita haluamansa jaksot. Ne olisivat esimerkiksi näin ammattikorkeakoulussa, jossa on syys-, kevät- ja kesälukukausi: 1, 2, 3 ja 4.