Näppäinkomennot

Taulukosta löydät kaikki käyttöohjeessa mainitut näppäinkomennot. Taulukossa on seuraavat sarakkeet vasemmalta oikealle: Komento, joka sisältää komennon (kuten Siirry seuraavaan taulukkoon), Näppäinkomento, jossa on varsinainen näppäinkomento (kuten T) ja Kuvaus, jossa on tarkempi kuvaus näppäinkomennosta. Huomaa, että ruudunlukuohjelma voi ilmoittaa joskus näppäimet väärin (kuten Shift+I:stä ”Shift+Ensimmäinen” alkuperäisen näppäinyhdistelmän ”Shift+Ii” sijaan). Näppäin Ctrl tarkoittaa Control-näppäintä, joka löytyy useimmista näppäimistöistä Välilyönnin sisältävän näppäinrivin vasemmasta tai oikeasta reunasta.

Ctrl+Alt+Oikea nuoli.

KomentoNäppäinkomentoKuvaus
Siirry seuraavaan listaan.L.Siirtyy seuraavaan listaan. Jos listaa ei ole, ruudunlukuohjelma ilmoittaa siitä.
Siirry edelliseen listaan.Shift+L.Siirtyy edelliseen listaan.
Siirry seuraavaan otsikkoon.H.Siirtyy seuraavaan otsikkoon. Jos otsikkoa ei ole, ruuudunlukuohjelmaa ilmoittaa siitä.
Siirry edelliseen otsikkoon.Shift+H.Siirtyy edelliseen otsikkoon.
Siirry seuraavaan painikkeeseen.B.Siirtyy seuraavan painikkeen tai painikevalikon kohdalle.
Siirry edelliseen painikkeeseen.Shift+B.Siirtyy edellisen painikkeen tai painikevalikon kohdalle.
Siirry seuraavaan muokkauskenttään.F.Siirtyy seuraavaan muokkauskenttään.
Siirry edelliseen lomakekentän säätimeen.Shift+F.Siirtyy edelliseen lomakekentän säätimeen (painike, valintapainike, yhdistelmäruutu, valintaruutu tai tekstikenttä).
Siirry seuraavaan listan kohteeseen.I.Siirtyy seuraavaan listan kohteeseen listassa (kuten tekstiin tai linkkiin).
Siirry edelliseen listan kohteeseen.Shift+I.Siirtyy edelliseen listan kohteeseen (kuten tekstiin tai linkkiin).
Siirry seuraavaan tason 1-6 otsikkoon.Kirjainten yläpuolella olevan numerorivin näppäimet 1-6.Siirtyy seuraavan, numeroa vastaavan otsikon kohdalle. Esimerkiksi näppäimen 1 painaminen siirtää seuraavaan ensimmäisen tason otsikkoon.
Siirry edelliseen tason 1-6 otsikkoon.Shift+Numerorivistön numerot 1-6.Siirtyy edellisen, numeroa vastaavan otsikon kohdalle. Esimerkiksi näppäinyhdistelmän Shift+1 painaminen siirtää edellisen ensimmäisen tason otsikon kohdalle.
Siirry seuraavaan yhdistelmäruutuun.C.Siirtyy seuraavaan yhdistelmäruutuun, luetteloruutuun tai puunäkymään (JAWS) tai yhdistelmäruutuun (NVDA).
Siirry edelliseen yhdistelmäruutuun.Shift+C.Siirtyy edellisen yhdistelmäruudun, luetteloruutuun tai puunäkymään (JAWS) tai yhdistelmäruutuun (NVDA).
Siirry seuraavaan säätimeen tai linkkiin.Sarkain.Siirtyy seuraavan säätimen, kuten painikkeen tai linkin, kohdalle. Ei toimi Pepin näkymissä, joissa on oma tekstinkäsittelysovellus (kuten Lähetä HOPS kommentoitavaksi -ikkunassa).
Siirry edelliseen säätimeen tai linkkiin.Shift+Sarkain.Siirtyy edellisen säätimen, kuten painikkeen tai linkin, kohdalle. Ei toimi Pepin näkymissä, joissa on oma tekstinkäsittelyohjelma (kuten Lähetä HOPS lähettäminen kommentoitavaksi -ikkunassa).
Siirry seuraavaan valintaruutuun.X.Siirtyy seuraavan valintaruudun kohdalle.
Siirry edelliseen valintaruutuun.Shift+X.Siirtyy edellisen valintaruudun kohdalle.
Siirry seuraavaan radiopainikkeeseen.A (JAWS), R (NVDA).Siirtää kohdistuksen seuraavan valintapainikkeen/valintanapin kohdalle.
Siirry edelliseen valintapainikkeeseen.Shift+A (JAWS), Shift+R (NVDA).Siirtyy edellisen valintapainikkeen kohdalle.
Selaa verkkosivua eteenpäin.Alanuoli.Selaa verkkosivua eteenpäin eli siirtyy esimerkiksi seuraavalle riville tai linkkiin.
Selaa verkkosivua taaksepäin.Ylänuoli.Selaa verkkosivua taaksepäin (eli siirtää esimerkiksi edelliselle riville tai tekstikenttään). Ei toimi Pepin näkymissä, joissa on oma tekstinkäsittelysovellus, jos lomaketila on päällä.
Siirry seuraavaan siirtymisalueeseen.D.Siirtää seuraavan maamerkin tai siirtymisalueen kohdalle.
Siirry edelliseen siirtymisalueeseen.Shift+D.Siirtää kohdistuksen edellisen maamerkkin tai siirtymisalueen kohdalle.
Siirry seuraavaan kuvaan.G.Siirtyy seuraavan kuvan (JAWS) tai grafiikan (NVDA) kohdalle.
Siirry edelliseen kuvaan.Shift+G.Siirtyy edellisen kuvan (JAWS) tai grafiikan (NVDA) kohdalle.
Siirry seuraavaan kehykseen.M.Siirtyy seuraavan kehyksen kohdalle.
Siirry edelliseen kehykseen.Shift+M.Siirtyy edellisen kehyksen kohdalle.
Siirry seuraavaan taulukkoon.T.Siirtää kohdistuksen seuraavan taulukon kohdalle.
Siirry edelliseen taulukkoon.Shift+T.Siirtää kohdistuksen edellisen taulukon kohdalle.
Aktivoi painike, painikevalikko tai linkki.Enter tai Välilyönti.Aktivoi painikkeen, painikevalikon tai linkin, jolloin esimerkiksi valikko tai uusi sivu aukeaa.
Siirry seuraavaan käytyyn linkkiin.V.Siirtää kohdistuksen seuraavan käydyn linkin kohdalle.
Siirry edelliseen käytyyn linkkiin.Shift+V.Siirtyy edellisen käydyn linkin kohdalle.
Siirry seuraavaan käymättömään linkkiin.U.Siirtää seuraavan käymättömän linkin kohdalle.
Siirry edelliseen käymättömään linkkiin.Shift+U.Siirtää kohdistuksen edellisen käymättömän linkin kohdalle.
Siirry seuraavaan sarakkeeseen.Ctrl+Alt+Oikea nuoli.Siirtää kohdistuksen seuraavaan sarakkeeseen.
Siirry edelliseen sarakkeeseen.Ctrl+Alt+Vasen nuoli.Siirtää kohdistuksen edelliseen sarakkeeseen.
Siirry seuraavalle taulukon riville.Ctrl+Alt+Alanuoli.Siirtää kohdistuksen seuraavaan sarakkeeseen. Jos enempää sarakkeita ei ole, ruudunlukuohjelma ilmoittaa siitä (esimerkiksi ”Taulukon loppu”.
Siirry edelliselle taulukon riville.Ctrl+Alt+Ylänuoli.Siirtää kohdistuksen edelliselle taulukon riville. Jos kohdistus on jo taulukon ensimmäisellä rivillä, ruudunlukuohjelma ilmoittaa siitä (esimerkiksi ”Taulukon yläreuna”).