Pelaten osalliseks -hankkeen vaiheet

Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana on koottu digitaalinen, kaikille avoin Pelikatalogi. Katalogin tavoitteena oli luoda ympäristö, johon on kerätty hyöty- ja terveyspelejä sekä sovelluksia, joita on mahdollisuus hyödyntää hankkeen toiminnassa. Pelikatalogista kerätyt kokemukset löytyvät osiosta kokemuksia matkan varrelta ja itse katalogin löydät täältä: www.jamk.fi/pelikatalogi.

Hankkeen toisen vaiheen käynnisti helmikuussa 2016 alkanut Studiosessio-toiminta. Kerran kuukaudessa kokoontuvissa Studiosessioissa testattiin ja käyttöönotettiin digitaalisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä pelejä sekä tutustuttiin pelillisyyteen yhdessä eri toimijoiden (palveluiden käyttäjät, ammattilaiset, kokemusasiantuntijat) kesken. Sessioiden teemoina ovat esimerkiksi pelillistäminen ja hyötypelit, pelaamisen eri puolet, arki ja terveys haltuun pelaamalla, pelikehittäminen sekä pelaamisen hyödyntäminen arjessa ja työssä. Studiosessiot olivat osallistujille maksuttomia. Kaikki sessioihin osallistuneet haastateltiin sessioiden alussa ja lopussa yksilöhaastatteluin ja puolivälissä sessioita tehtiin ryhmähaastattelu. Myös jokaisen sessiokerran jälkeen kerättiin palautetta.

Hankkeen kolmannessa vaiheessa luotiin hankkeen kokemusten pohjalta tämä Pelit työvälineiksi sosiaali- ja terveysalalla – toimintamalli. Toimintamallin tarkoituksena on madaltaa kynnystä hyödyntää pelillisyyttä ja hyötypelejä osana sosiaali- ja terveysalan työtä ja antaa konkreettisia esimerkkejä, miten ottaa käyttöön uusia työmenetelmiä.