Lähteet

Lisätietoa hankkeisiin liittyen:

Hopia, H. & Raitio, K. 2016. Gamification in Healthcare: Perspectives of Mental Health Service Users and Health Professionals. Issues in Mental Health Nursing 37(12), 894–902.

Hopia, H. & Raitio, K. 2016. Eskapismista todellisuuteen ja takaisin – hyöty- ja terveyspelit osana mielenterveyskuntoutumista. Teoksessa TAITO2016 Oppimisen ydintä etsimässä. Toim. Tuomi, J., Ketola, S. & Nuutinen, L. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja 2016.

Punna, M. & Raitio, K. 2016. Mobiilimenetelmät ja pelillisyys työmenetelminä sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä. FinJeHeW 8(4), 224-230.

Raitio, K. & Hopia, H. 2015. Pelaten terveeks? – hankkeen loppuraportti.

Raitio, K. & Hopia, H. 2015. Pelillisyys haastaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja opettajat. Teoksessa Monitoimisuus haastaa koulutuksen – Uudistuvaa pedagogiikkaa ja TKI-toimintaa. Toim. Mutka, U., Laitinen-Väänänen, S. & Virolainen, M. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 206. Suomen Yliopistopaino Oy, Juvenes Print Oy.

Raitio, K., Kivinen, T. & Hopia, H. 2014. Pelillistämisen mahdollisuudet nuorten mielenterveyskuntoutujien arjessa. Finnish Journal of eHealth and eWelfare, Vol6(4), 206-208.