Mallin tausta

Voisiko pelaaminen auttaa kuntoutumisessa? Entä voiko pelaaminen tarjota selviytymiskeinoja arkeen? Tai vahvistaa uskoa omaan pystyvyyteen? Voivatko pelit toimia terveellisemmän käyttäytymisen motivaattoreina tai vahvistaa omahoitoon sitoutumista? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Pelaten osalliseks -hankkeessa.

Pelaten osalliseks -hanke suunnattiin nuorille ja nuorille aikuisille mielenterveyskuntoutujille, kokemusasiantuntijoille sekä mielenterveystyön ammattilaisille. Hankkeen tavoitteena oli ottaa digipelaaminen ja jo olemassa olevat hyötypelit aktiivisesti käyttöön mielenterveystyössä sekä kehittää uudenlaisia palveluita mielenterveyssektorille.

Hankkeesta on tehty yhteenveto video. Lisätietoja löytyy myös hankkeen kotisivuilta: www.jamk.fi/pelatenosalliseks.

Mallin taustaan liittyvä sisältö:

Pelaten osalliseks -hankkeen vaiheet

Esiselvityshanke Pelaten terveeks

Lähteet