7. Miten tästä eteenpäin?

Mallissa on kuvattu yksi tapa ottaa konkreettisesti pelejä ja pelillistäminen osaksi sosiaali- ja terveysalan työmenetelmiä. Mallia voi käyttää sellaisenaan tai poimia siitä yksittäisiä sisältöjä, tehtäviä tai ajatuksia osaksi omaa työtä.

Muistathan, että sinun ei tarvitse osata kaikkea. Riittää, että olet kiinnostunut ja halukas pohtimaan asioita eri näkökulmista ja kokeilemaan uusia tapoja toimia.