5. Pelaamallako parempaa terveyttä?

Tämän kerran teemat:

 • Edellisen kerran kotitehtävän purku
 • Alustus yhteiselle keskustelulle: Terveys haltuun pelaamalla?
 • Tehtävä: Pelipaja
 • Keskustelun teemoja
 • Kotitehtävä

Edellisen kerran kotitehtävän purku

Tällä kerralla kotitehtävästä voi tehdä koko ryhmän yhteisen sanapilven, jonka pohjalta pohditaan pelien mahdollisia terveyshyötyjä yksilötasolla. Sanapilven tekemiseen voi käyttöö esim. helppokäyttöistä Answer Garden – sivustoa, johon jokainen voi lähettää omia ajatuksia teemasta.

”Miten pelaaminen voi edistää terveyttä?”


Alustus:

Terveys haltuun pelaamalla?

Pelien terveyshyödyt voivat olla hyvin moninaisia ja niitä voi tarkastella eri näkökulmista. Alla muutamia esimerkkejä tutkimuksista ja kokeiluista:

Itsehoidon tukemisesta esimerkkinä voisi olla Re-Mission -peli, joka on suunniteltu nuorille ja nuorille aikuisille, jotka sairastavat syöpää. Pelissä pelaaja valitsee avattaren, jonka avulla hän ”tuhoaa” kehossaan olevia syöpäsoluja ja lisää voimia taisteluun saa lääkehoidosta. Pelin tavoitteena onkin auttaa ymmärtämään lääkehoidon merkitys syövän hoidossa ja kautta auttaa sitoutumaan hoitoon. Tutkijan (Khalil, 2016) mukaan peliä pelaavat tiesivät enemmän sairaudestaan ja sitoutuivat paremmin hoitoonsa verrattuna verrokkiryhmään.

Hoitoon sitoutumista voisi myös edesauttaa pelaamalla ja eri tapahtumaketjuihin tai palvelun tarjoajiin on jo mahdollisuus tutustua pelin kautta. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä on Lapsipotilas päiväkirurgiassa – Päiki Pörriäinen peli, jonka avulla seikkaillaan hoitopäivä läpi vaihe vaiheelta. Peli on suunnattu pienille lapsille, mutta samalla aikuinenkin saa tietoa sairaalan tapahtumista. Lapsen voi olla helpompi tulla osastolle, kun on jo pelin kautta tutustunut tapahtumiin.

Terveyden edistämisen näkökulmasta ollaan monien mahdollisuuksien äärellä. Esimerkiksi Lin ja kollegoiden (2016) mukaan liikuntapeleillä (esimerkiksi Wii) on vaikutuksia ikäihmisten masennusoireisiin. Myös esimerkiksi kaatumisten ehkäisemiseksi on kehitetty AR (=augmented reality, lisätty todellisuus) pelejä, joissa voi harjoitella ”esteratojen” ylittämistä omassa kodissa ja näin olla harjoituttaa tasapainoa. Samanaikaisesti tiedetään, että PokéGo laittoi todenteolla ihmiset liikkumaan. Ja että erilaisilla pelillistetyillä itsehoito-ohjelmilla voi olla vaikutusta esimerkiksi masennus- ja ahdistusoireiden vähenemiseen (esim. Roepke et al. 2016).

Pelin avulla opittujen asioiden käytäntöön siirtämistä tutkitaan parhaillaan esim. Hollannissa, jossa on testattu tätä DEEP – peliä hengitystaitojen harjoittelussa. Alustavat tulokset ovat lupaavia ja näyttäisi siltä, että pelin avulla on opittu oikea, rauhoittava hengitystekniikka. Ja tekniikka on siirtynyt myös ei-pelimaailmaan tuoden helpotusta mm. ahdistukseen.

Fyysiseen kuntoutumiseen on jo kehitetty paljon pelillistettyjä apuvälineitä (simulaattoreita, kineettisiä pelejä jne.). Markkinoille tulee jatkuvasti myös uusia teknologisia innovaatioita, jotka mahdollistavat uusia tapoja kuntoutukseen. Miten voisit hyödyntää esim. puettavaa teknologiaa tulevaisuudessa?


Tehtävä:

Terveyspelipaja

Tämän kerran toiminnallisena osuutena on terveyspelipaja, jossa olisi mahdollisuus testata erilaisia pelejä ja pohtia niiden mahdollisia terveysvaikutuksia. Pelipajan voi rakentaa esim. niin, että jokainen osallistuja tuo mukanaan yhden tai useamman pelin. Aikaa kannattaa varata riittävästi, jotta kaikki ehtivät kokeilla ja testata pelejä. Mitä nämä pelit voisivat sitten olla? Tässä hieman esimerkkejä:

 • Tanssipelit (sekä PlayStation tanssimatoilla, että ”oikeilla tanssimatoilla)
 • Nevermind (biofeedback peli, joka tähtää ahdistuksen hallintaan, vaatii sensorin, maksullinen, ladattavissa Steam:stä)
 • Eri konsoleilla pelattavat urheilu- ja liikuntapelit (Wii, PlayStation, XBox)
 • Älypelit (esim. BUZZ, ilmaiset mobiiliälypelejä)
 • VR-lasit + niihin liittyvät pelit
 • Lisäksi voi olla perinteisiä pelejä (esim. Twister)

Keskustelun teemoja:

 • Mitä ajatuksia heräsi pelatessa?
 • Voiko terveyttä edistää pelaamalla?
 • Miltä tuntui pelata muiden kanssa?

Kotitehtävä

Tutustu olemassa oleviin, sosiaali- ja terveysalan verkkopalveluihin (esim. terveyskylä, Oiva, palveluvaaka). Pohdi palveluiden käytettävyyttä ja sitä, voisiko niitä pelillistää. Entä minkälaisia palveluita haluaisit saada sähköisesti? Entä mitä digitaitoja palveluiden käyttäminen vaatii?


MENETELMÄT
yhdessä pelaaminen
muiden pelaamisen havainnointi ja keskustelu samalla
LISÄKYSYMYSBOXI
Mitä ideoita terveyden pelillistämiseen on herännyt?
Miten niitä voisi lähteä toteuttamaan omassa arjessa / työssä?