3. Millainen pelaaja olen?

Tämän kerran teemat:

 • Edellisen kerran kotitehtävän purku
 • Alustus: Miksi pelaisin? – Pelaamisen hyödyt, haitat ja pelaajatyypittelyt
 • Keskustelun teemoja
 • Tehtävä: Oma pelaajaprofiilini
 • Kotitehtävä

Edellisen kerran kotitehtävän purku

Ensimmäinen kotitehtävä voidaan purkaa porinaryhmissä. Pelattujen pelien plussia ja miinuksia sekä muita käyttökokemuksia voidaan koota liimalapuille, joista porinaryhmät valitsevat keskeisiä asioita koko ryhmän keskusteluun. Perinteisten liimalappujen lisäksi kannattaa kokeilla vaikka digitaalista Padlet – sovellusta (https://fi.padlet.com/).


Alustus:

Miksi pelaisin? – Pelaamisen hyödyt, haitat ja pelaajatyypittelyt

Pelaaminen ei ole vain aikamme ilmiö, vaan esimerkiksi Go:n, Mancalan ja Backgammonin tyyppisiä lautapelejä on pelattu eri maanosissa jopa vuosituhansien ajan. Aikojen saatossa pelaaminen on monimuotoistunut ja pelaamista voi nykyisin harrastaa niin digipeleinä kuin kasvokkainkin pelattavina peleinä ja pelaaja voi valita pelattavansa pöytä-, video-, rooli- ja rahapelien laajasta kirjosta.

Lasten ja nuorten digipelaaminen saattaa pohdituttaa heidän kanssa työskenteleviä aikuisia ja lasten vanhempia. Ehkäisevän päihdetyön eli EHYT ry:n alaisuudessa toimiva Pelitaito-sivusto (www.pelitaito.fi) tekee jaon digi- ja rahapelaamisen välillä, vaikka rajanveto näiden kahden välillä voi olla nykyisin hankalaa. Sivuilta löytää perustietoutta pelaamisesta pelikasvatuksellisesta näkökulmasta sekä ajan ilmiöistä, kuten mobiilipelin pelaamisen kasvusta ja elektronisesta urheilusta. Myös EHYTin omilta sivuilta (www.ehyt.fi) löytyy lisätietoa digipelaamisesta, ikärajoista sekä Pelikasvattajan käsikirja. Jälkimmäiseen kannattaa ehdottomasti tutustua. EHYT:n sivuilta löytyvä digipelaamisen huonetaulu aikuisille antaa tietoa aiheesta monesta näkövinkkelistä.

Pelaamiseen, eteenkin kun siihen liittyy raha, on liitetty negatiivisia piirteitä kuten peliriippuvuus. Rahapelaamisen stigma luo varjonsa myös muuhun pelaamiseen. Niin ikään väkivaltaa sisältävät (digi)pelit ovat aiheuttaneet huolta – lisääkö väkivaltaisten pelien pelaaminen pelaajan omaa väkivaltaisuutta? Yksiselitteistä tutkimusnäyttöä tästä ei ole. Veikkaus tunnistaa vastuunsa rahapelaamisen haitoista. Veikkauksen nettisivuilla (www.veikkaus.fi)  löytyy Pelaa maltilla -osiossa, josta löytyy pelaajatesti ja lisätietoa pelaamisesta. Erilaisia rahapelaamisprofilointiin keskittyneitä testejä löytyy myös mm. A-klinikkasäätiön ja Sininauhaliiton yhdessä tuottaman Peluurin (www.peluuri.fi) sivuilta.

Pelaajatyyppejä on puolestaan pyritty luokittelemaan eri näkökulmista käsin. Pelaajatyypit voivat olla määritelty yleisesti tai ne ovat voineet keskittyä vain yhteen pelityyppiin, kuten vaikkapa pokeriin. Pelaajatyyppejä on luokiteltu myös sen mukaan, mitä pelityyppiä he pelaavat. Mitä hyötyä on tunnistaa oma pelaajatyyppinsä? Sen avulla voi oivaltaa jotain omasta pelaamisestaan ja samalla nähdä muiden tavat pelata.

Eräs tunnetuimmista pelaajatyyppiluokituksista on A. Marczewskin luokitus, joka pohjaa Richard A. Bartletin klassiseen pelaajaluokitukseen. Marczewskin uusin versio sisältää kuusi eri pelaajatyyppiä, joita motivoivat eri syyt pelata:

Lähde: https://www.gamified.uk/user-types/ 25.6.2017

Keskustelun teemoja:

 • Millainen pelaaja olen?
 • Missä tilanteissa pelaan?
 • Mikä minua motivoi pelaamaan?

Tehtävä:

Oma pelaajaprofiilini

Quantic Foundry – sivuston testi on yksi mahdollisuus tutustua omaan pelaajaprofiiliin. Testi on englanninkielinen ja kattava eli siihen on hyvä varata riittävästi aikaa (noin tunti). Ryhmäläiset voi jakaa myös pienenpiin ryhmiin tekemään testiä ja näin varmistaa, että jokaisessa ryhmässä oli riittävästi englanninkielen taitoisia. Alla linkki testiin sekä myös muita testejä (lautapelaajille sekä Marczewskin testi). Testin jälkeen voi vertailla /esitellä testin tuottamia ”seittikuvioita” ja puhua siitä, mitä pelaaminen kenellekin merkitsee.


Kotitehtävä

Etsi vähintään yksi arkeasi helpottava tai sitä tukeva peli esim. Pelikatalogista. Jos sieltä ei löydy sopivaa, niin voit valita myös muita pelejä. Pelaa peliä ja pohdi ennen seuraavaa kertaa näitä kysymyksiä:

 • Minkä pelin valitsit?
 • Miksi valitsit juuri tämän pelin?
 • Miten peli on auttanut sinua arjessasi?

MENETELMÄT
Porinäryhmät ja Padlet 
Yhteinen keskustelu omasta pelaajuudesta
Pelaajaprofiilitesti pienryhmissä ja yhteinen keskustelu kunkin profiileista 
LISÄKYSYMYSBOXI
Miksi pelaajia yritetään luokitella? 
Mitä tietoa pelaajaprofiilit tuottavat?
Missä tätä tietoa voisi hyödyntää?