2. Mitä hyötyä on pelaamisesta?

Tämän kerran teemat:

 • Kahoot – tietovisa pelaamisesta
 • Alustus keskustelun pohjaksi: Pelaaminen ja digipelaaminen ilmiönä
 • Keskustelun teemoja
 • Video: tutkimusnäyttö digipelaamisesta mielenterveystyössä
 • Kotitehtävät

Kahoot – tietovisa pelaamisesta

Tämän kerran voi aloittaa Kahoot – tietovisalla, johon on rakennettu kysymyksiä suomalaisten pelaamisesta Pelaajabarometrin pohjalta (Mäyrä & Erni 2015). Kahoot herättää hyvin keskustelua ilmiöstä. Kuinka moni suomalainen pelaa? Entä mikä on suomalaisten pelaajien keski-ikä? Vuoden 2015 Pelaajabarometri – peli on vapaasti saatavilla osoitteesta www.kahoot.it


Alustus keskustelun pohjaksi:

Pelaaminen ja digipelaaminen ilmiönä

Tutkimusten mukaan peleillä on myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi: aivojen plastisuuteen, muistimekanismeihin, oppimiseen, strategiseen ajattelukykyyn, keskittymiskykyyn, tarkkaavaisuuteen, työmuistiin, tiedon prosessointiin, ongelmanratkaisutaitoihin, motivointiin, stressin hallintaan ja hienomotorisiin taitoihin. Pelaaminen voi myös tarjota mahdollisuuden palkitseviin tunnekokemuksiin, kuten onnistumiseen ja voittamiseen. Lisäksi pelaaminen voi rohkaista luovaan itseilmaisuun, verkostoitumiseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä palautteenantoon ja taitoon ottaa palautetta vastaan.

Entä minkälaisia kokemuksia pelaajilla on hyötypelien käytöstä osana hoitoa / kuntoutumista? Pelaaminen koetaan usein aikaan ja paikkaan sitoutumattomana eli sitä voi tehdä omatahtisesti. Peliä voi rakentaa kontekstiin ja pelaajalle sopivaksi pelin valintojen kautta ja pelissä voi kokeilla erilaisia rooleja. Pelaaminen auttaa unohtamaan ”todellisuuden” hetkeksi sekä tuo kuntoutumiseen viihdyttävyyden ja interaktiivisuuden elementtejä. Pelin täytyy kuitenkin olla riittävän kiinnosta ja koukuttava, muuten sen pelaaminen ei motivoi. Mm. tekniset ongelmat, visuaalisuuden puute, huonot valintamahdollisuudet ja ajan puute tuovat myös haasteita pelaamiselle.


Keskustelun teemoja pareittain / ryhmissä esim.:

 • Mitä ajatuksia pelaaminen herättää?
 • Mitä haluaisin tietää lisää tästä ilmiöstä?
 • Mikä on oma suhteeni pelaamiseen?

Video (polkuavain = journey) :

Tutkimusnäyttö digipelaamisesta mielenterveystyössä


Kotitehtävä

Tutustu esimerkiksi pelikatalogiin ja valitse vähintään yksi peli kohdasta rentoutus ja tietoisuustaidot. Pelaa valittua peliä aktiivisesti, Pohdi ennen seuraava tapaamista seuraavia kysymyksiä:

 • Minkä pelin valitsit?
 • Oliko pelistä hyötyä sinulle? Jos oli, niin minkälaista?
 • Kenelle suosittelisit peliä? Miksi?

MENETELMÄT YHTEENVETONA
Kahoot tietovisa 
Alustukset
Yhteinen keskustelu pareittain ja/tai ryhmissä

LISÄKYSYMYSBOXI

Kuinka paljon osallistujat pelaavat?
Mitä pelejä osallistuvat pelaavat?
Mitä ylipäänsä on mielestäsi hyötypelaaminen?