Yhteenveto Pelaten osalliseks -hankkeen keskeisistä tuloksista

Pelaten osalliseks -hankkeessa on saavutettu seuraavat, hankesuunnitelman mukaiset tulokset:

Pelikatalogi

  • Hankkeessa on koottu hyötypelikatalogi mielenterveystyössä ja laajemminkin sosiaali- ja terveysalalla hyödynnettävistä peleistä / hyötypeleistä. Pelikatalogi on avoin kaikille ja löytyy täältä: https://oppimateriaalit.jamk.fi/pelatenosalliseks/

Osallistujien kokemusten kerääminen

  • Hankkeeseen osallistujien odotuksia ja kokemuksia on kerätty systemaattisesti hankkeen aikana.
  • Odotukset ja kokemukset on aukikirjoitettu ja niistä on tekeillä artikkelikäsikirjoitus

Toimintamalli pelillisyyden ja hyötypelien käyttöönottamiseksi mielenterveyskuntoutumisen ja laajemminkin sosiaali- ja terveysalan työn tueksi

  • Toimintamalli on syntynyt hankkeen Studiosessiotoiminnan pohjalta ja malli on kuvattu näillä verkkosivuilla
  • Toimintamalli on aukikirjoittu ja kuvattu, siitä on tekeillä artikkelikäsikirjoitus

Toimintamallia on esitelty laaja-alaisesti eri tapahtumissa, konferensseissa ja koulutuksissa koko hankkeen toiminnan ajan ja siitä on tehty mm. seuraavia juttuja:

Pelaten osalliseks – loppuseminaari

Pelaten osalliseks – hankkeen loppuseminaari järjestettiin kolmen hankkeen yhteistyönä Ota Digisti – asiantuntijapäivinä 1.-2.11.2017. Pelaten osalliseks – hankkeen järjestämä päivä pidettiin 2.11.17 Jamkin Dynamon kampuksella, Lutakossa Jyväskylässä. Päivään oli ilmoittautunut yhteensä 74 ja paikalle saapui 76 osallistujaa. Päivä ohjelma koostui aamupäivän asiantuntijaluennoista ja iltapäivän Tee Digisti – sessioista. Sessioissa osallistujat pääsivät tutustumaan hankkeen Studiosessiotoimintaan: pelipajoihin, pelitestaukseen sekä asiantuntijaalustuksiin eri aihepiireistä.

Tapahtuman jälkeisenä päivänä 3.11. lähetettiin kaikille osallistujille Webropol-kysely, jossa pyydettiin palautetta tapahtumapäivästä yleisesti. Vastauksia saatiin 21 kpl.

Vastaukset olivat hyvin positiivisia. Kehityskohteiksi nostettiin aamupäivän pituus (liikaa istumista) ja vielä enemmän tietoa olisi toivottu pelaamisen menetelmistä mielenterveystyössä. Yleisesti kuitenkin kiiteltiin päivän monipuolisuutta, asiantuntijoita ja luennoitsijoita. Pelaamisen hyödyt ja haitat tulivat vastaajien mielestä hyvin esiin ja koettiin, että päivästä sai paljon pohdittavaa omaan työhön mm. pelillistämisen saralta. Pelipajoja kiiteltiin siitä, että niissä pääsi itse konkreettisesti kokeilemaan erilaisia pelejä ja laitteita. Järjestelyitä pidettiin onnistuneina, tiloja päivään sopivina ja ilmapiiriä mukavana ja rentona.