Saavutettavuus

Panoptossa julkaistavat aineistot ovat käytännössä aikasidonnaista mediaa. Laajempaa tietoa aikasidonnaisen median saavutettavuudesta löytyy täältä. Tässä myös lainausta ko sivustolta:

Organisaatioiden, joita lain saavutettavuusvaatimukset koskevat, on pidettävä huoli siitä, että niiden verkkosivustoilla julkaistavat videot ovat saavutettavia viimeistään siirtymäajan jälkeen eli alkaen 23.9.2020. Mobiilisovelluksissa julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää olla vaatimusten mukaisia 23.6.2021.

Lain videoille asettamat saavutettavuusvaatimukset tulevat WCAG 2.1 -ohjeistuksesta. Laissa (ja WCAG-ohjeistuksessa) ei puhuta videoista vaan käytetään termiä aikasidonnainen media. Termillä tarkoitetaan mediasisältöä, joka voi olla

  • pelkkää ääntä (esim. podcast-lähetykset)
  • pelkkää videokuvaa ilman ääntä
  • äänen ja videokuvan yhdistelmää
  • ääntä ja/tai videokuvaa, johon sisältyy vuorovaikutusta.

Tämän lisäksi laki (ja WCAG-ohjeistus) jakaa mediasisällöt suoriin lähetyksiin ja tallenteisiin. Suorat lähetykset eivät kuulu tämän lain vaatimusten piiriin, mikä on poikkeus WCAG-kriteereihin verrattuna.

Huom! Kohtuuttoman rasitteen peruste

Lain lähtökohta on se, että kaikki verkkosivuilla julkaistut videot on tekstitettävä ja tarvittaessa myös kuvailutulkattava viimeistään 14 vuorokautta julkaisun jälkeen. Lain tarkoituksena ei kuitenkaan ole estää sisältöjen julkaisua tai johtaa siihen, että sisältöjä poistetaan verkosta sen vuoksi, että ne eivät noudata saavutettavuusvaatimuksia.

Jos videon tekeminen saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi olisi kohtuuttoman työlästä, raskasta tai kallista organisaation kokoon ja videon kohderyhmään nähden, on mahdollista käyttää kohtuuttoman rasitteen perustetta.

Kohtuuttoman rasitteen perusteella voi mahdollisesti osan videoista (ja muista verkkopalvelun sisällöistä) jättää saavutettavuusvaatimusten ulkopuolelle. Kohtuuttoman rasitteen perusteen käytöstä on ilmoitettava saavutettavuusselosteessa ja perustetta voi käyttää sisällön osalta vain tilapäisesti. Tilapäisyys riippuu tilanteesta, mutta se voi kestää esimerkiksi joitakin kuukausia.

Jos jokaisen videon tekstittäminen ei ole nykytilanteessa realistinen mahdollisuus, kannattaa pohtia, mitkä sisällöt ovat keskeisiä ja oleellisia kaikille asiakkaille, ja onko sisältöjä, jotka koskevat erityisesti vammaisille henkilöille tärkeitä asioita. Tavoitteena on toki pyrkiä siihen, että kaikki verkossa julkaistu videomateriaali olisi saavutettavuusvaatimusten mukaista.

Panopton saavutettavuus

Panoptosta löytyvät seuraavat saavutettavuutta tukevat ominaisuudet:

  • tuki kuvaruudun lukijalle (screen reader -support)
  • mediatoiston nopeuden säätö (variable speed playback = VSP)
  • muokattavat videotekstitykset (configurable video captions)

Tuella kuvaruudun lukijoille tarkoitetaan toimintoa, jossa kuvaruudulla esiintyvää tekstiä voidaan lukea ääneen sokeille tai visuaalisesti rajoittuneille erityisillä ohjelmistoilla. Niistä tuettuna ovat ainakin Windowsille jaws NBDA ja VoiceOver, sekä Macille Screenreader.

VSP mahdollistaa käyttäjälle videotoiston nopeutuksen tai hidastuksen videota katseltaessa, mukautettuna omaan oppimistahtiin.

Panoptossa on tuki automaattiselle puheentunnistukselle (ASR = automatic speech recognition). Tällä hetkellä käytössä on englanninkielinen puheen tunnistus, mutta luvassa on syksyyn mennessä suomenkielen tuki. ASR tunnistaa videolta puheen automaattisesti tekstiksi. Tunnistuksen tarkkuus riippuu hyvin paljon äänen laadusta ja ääntämyksen tarkkuudesta. Parhaimmillaan se toimii erinomaisesti, mutta ”rallienglannin” osalta vain satunnaisesti. Siksipä automaattisesti tunnistetut puheet on syytä oikolukea ja korjata mahdollisten virheiden osalta. Toistaiseksi vain yksi kieli on valittavana ASR-asetuksissa, joten muun kieliset on syytä hoitaa muulla tapaa. Nämä muulla tapaa tunnistetut on helppo tuoda panoptoon SRT-tiedostoina. Muokkausta ja aikaleimoitusta voi tehdä joko suoraan Panoptossa editointi-tilassa tai esim. Davinci Resolvella.

Jamkin kuvauspalvelut ei tee tekstityksiä, vaan niistä jokainen käyttäjä vastaa itse. Menetelmissä kyllä autetaan ja opastetaan alkuun.