Käyttöehdot

Panopton Aineiston käyttöoikeudesta sovitaan seuraavasti:

Tekijä/Tekijät vakuuttaa/vakuuttavat, ettei Aineisto sisällä sellaista materiaalia, jonka käyttäminen loukkaa jonkun kolmannen osapuolen tekijänoikeutta tai muita oikeuksia.
Tekijät/Tekijät antaa/antavat JAMKille oikeuden käyttää Aineistoa ja liittää Aineiston osaksi mitä tahansa muuta aineistoa millä tahansa, JAMKin parhaaksi katsomalla tavalla. Oikeus käyttää Aineistoa sisältää oikeuden muokata Aineistoa, valmistaa kappaleita Aineistosta ja saattaa Aineisto yleisön saataviin, mutta käyttöoikeuden laajuus ei ole millään lailla rajattu vain näihin oikeuksiin.

Tekijällä/Tekijöillä säilyy omistusoikeus Aineistoon eikä JAMKin käyttöoikeus millään lailla rajoita Tekijän/Tekijöiden oikeutta käyttää Aineistoa muissa tehtävissä tai yhteyksissä.
Aineistoa käytettäessä Tekijän/Tekijöiden nimi mainitaan.

Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. Tämä sopimus astuu voimaan, kun Aineisto tallennetaan Panoptoon.

Tallenteiden elinkaari on lukuunottamatta henkilökohtaisia My Foldereita oletuksena kaksi vuotta viimeisestä katselusta, jonka jälkeen ne poistuvat automaattisesti ensin roskakoriin ja 90 vuorokauden jälkeen lopullisesti roskakorista. My Foldereissa elinkaari on 6 kuukautta viimeisestä katselusta. Hankevideoiden osalta noudatetaan hankkeessa määriteltyä säilytysaikaa. Tarvittaessa elinkaarta jatketaan perustellusta tarpeesta.