Organisaatiot muutoksessa

kuvitusMyös koulutusorganisaatiot ovat olleet viime vuosina muutosten kourissa. Entiset itsenäiset alakohtaiset oppilaitokset on yhdistetty osiksi suuria koulutuskonserneja. Ei riitä, että muutokset todetaan hallinnollisina päätöksinä ja organisaatiokuvio piirretään uudenlaiseksi. Uudelleenmuotoutuvissa organisaatioissa huomiota tulee kiinnittää sekä ulkoisiin että sisäisiin sopeutumisen ja yhdentymisen tekijöihin.

Ulkoinen sopeutuminen

Muutosprosessissa ulkoinen sopeutuminen edellyttää yhteistä näkemystä:

  • visiosta ja missiosta
  • yhteisistä tavoitteista ja strategioista
  • keinoista (esim. org.rakenne, työnjako)
  • arviointikriteereistä ja –mittareista

Useimmissa organisaatioiden muutosprosesseissa näihin ulkoisen sopeutumisen elementteihin paneudutaan huolella, niihin panostetaan ja yhteinen ulkoinen julkikuva saatetaan kuntoon. Sen sijaan sisäisen yhdentymisen ja sopeutumisen tekijöihin ei kiinnitetä huomiota juuri ollenkaan.

Lähde: Schein 1987 ja 2004

Sisäinen yhdentyminen

Kun erilaisia organisaatioita tai niiden osia yhdistetään, sisäinen yhdentyminen edellyttää yhteistyön esteiden ja jännitteiden näkyväksi tekemistä ja tietoista työskentelemistä niiden voittamiseksi.