Mieti vielä

kuvitus

  • Mitä oikeasti tiedät muusta kuin omasta alastasi ja sen koulutuksesta?
  • Tiedätkö, millainen on ”naapurialan” tietoperusta?
  • Miten halukkaasti lähdet itse käymään ”rajanylityskeskustelua” toisen alan kollegan kanssa ja luomaan jotain uutta yhteistä?
  • Pidätkö tiukasti kiinni omista käsityksistäsi ja määritelmistäsi, vai oletko halukas aidosti kuuntelemaan myös toisenlaista puhetta ja etsimään riittävän yhteistä ymmärrystä?
  • Oletko oivaltanut, millainen voima ja mahdollisuus piilee ihmisten erilaisen tieto-taidon ja osaamisen arvostamisessa ja ennakkoluulottomassa yhteistoiminnassa omassa organisaatiossasi ja yli organisaatiorajojen?

suurennuslasi Keskustele näistä kollegojesi kanssa ja miettikää, millaisia konkreetteja askeleita voitte lähteä tekemään verkottuvan yhteistyön kehittämiseksi.