Tutkimushavaintoja koulukulttuureista

kuvitusOppilaitosten toimintakulttuuria on toistaiseksi tutkittu varsin vähän. Kuitenkin organisaatiokulttuuri näyttelee merkittävää roolia niissä muutoksissa, joissa oppilaitokset elävät. Päivi Jaatisen (1999) tutkimus ”Synergian siemenet ja torajyvät”  on yksi esimerkki sekä peruskulttuurien ilmentymistä että uuden organisaatiokokonaisuuden muodostumisen pulmallisuudesta. Tutkittujen yksiköiden koulutusalakohtaisia luonnehdintoja on käytetty tutkimuksen alaotsikkoina:

  • ”Liiketalouden omissaan pyörivä porilainen kulttuuri”
  • ”Liiketalouden kriittinen raumalainen kulttuuri”
  • ”Sosiaalialan ihmiseen uskova kulttuuri”
  • ”Terveysalan itseensä uskova kulttuuri”
  • ”Tekniikan entiseen kiinnittyvä kulttuuri”

Lähde: Jaatinen, P. 1999

Myös Jatta Herranen (2004) väitöskirjassaan ”Ammattikorkeakoulu diskursiivisena tilana: järjestystä, konflikteja ja kaaosta” avaa näkymiä alakohtaisten kulttuurien vaikutuksesta ammattikorkeakoulun syntymisen ja kehittymisen prosesseissa.

Seija Mahlamäki-Kultanen (1998) piirtää väitöskirjassaan kuvaa aiempien tutkimusten pohjalta opettajien välisistä yhteistyökulttuureista:

  1. Individualistinen yksintyöskentely – edelleen yleisin työmuoto
  2. Alaryhmittäiset yhteistyösuhteet –  vahvistuvat siirryttäessä laajoihin opintokokonaisuuksiin
  3. Pakotettua kollegiaalisuutta – organisaation määräämiä yhteistyöryhmiä
  4. Turvallista kollegiaalisuutta – asiantuntijuuden jakamista ja liittoutumista tapauskohtaisesti ja sopivien kollegojen kesken
  5. Aitoa yhteistyötä – aitoa dialogia ja asiantuntijuuden jakamista koko organisaatiossa. Tavoitteena jatkuvasti reflektoiva kommunikaatio ja kehittäminen. Edelleen harvinaisin yhteistyömuoto koulutusorganisaatioissa.

Lähde: Mahlamäki-Kultanen, S. 1998

Pohdi, miten nämä kulttuuriset piirteet näyttäytyvät omassa toimintaympäristössäsi. Millaisia perusoletuksia toiminnan taustalla voisi olla