Perusoletukset

kuvitusPerusoletusten tasolla luodaan oletuksia mm.:

  • Ihmisenä olemisen ja ihmissuhteiden luonteesta
  • Totuuden luonteesta
  • Sosiaalisesta todellisuudesta ja suhteesta ympäristöön

Näitä kutakin voidaan tutkia eri näkökulmista.

Lähteinä mm. Schein 1987, Schein 2004, Jaatinen 1999

Perusoletusten ilmenemismuotoja työorganisaatiossa

Esimerkkitapauksena terveysala, tutkimusnäkökulmana eri toimijoiden välinen yhteistyö:

  • Ihmissuhteiden luonnetta sävyttää työyhteisöjen hierarkkisuus

  • Totuuden luonnetta määrittelee voimakkaasti lääketieteellinen totuuskäsitys
  • Ympäristösuhteissa korostuu oman alan professionaalinen asiantuntijuus ja sektoroitunut työtapa

Pohdi, miten ja millaisten tekijöiden vaikutuksesta perusoletukset voivat muuttua

Useita lähteitä, mm.Kinnunen 1990, Ojuri 1995, Rajakaltio ja Syvänen 1994, Sopanen 1998