Organisaatiokulttuurin keskeiset rakennuspuut

kuvitusOrganisaatiokulttuurin käsitteestä on useita määritelmiä, joista monille on yhteistä se, että organisaatiokulttuurin keskeisiksi rakennuspuiksi nähdään yhteisen, kollektiivisen kokemuskertymän kautta syntyneet

  • uskomukset
  • arvot
  • asenteet
  • traditiot

Siten: Organisaatiokulttuuri luo organisaation jäsenille mahdollisuuden ymmärtää ja arvioida käyttäytymistään ja antaa mielen organisaatiossa saataville kokemuksille.

Muistele, millaiset asiat kiinnittivät huomiotasi, kummastuttivat tai ihastuttivat, kun tulit nykyiseen työpaikkaasi. Entä nyt – miten nyt suhtaudut niihin samoihin asioihin?

Lähde: Lähdetiedoissa mainittu organisaatiokirjallisuus (mm. Schein 1987, Schein 2004, Heikkilä & Heikkilä 2005)