Muutos on johtamista

kuvitusMuutoksen johtamisessa on kysymys monen eritasoisen muutoksen aikaansaamisesta ja tukemisesta. Muutosketju kulkee seuraavan prosessin mukaisesti:

tiedon muutos nuoli asennemuutos nuoli yksilön käyttäytyminen nuoli ryhmän käyttäytyminen

Riitta Viitala (2005,30) toteaa, että muutosta voi vain harvoin täysin hallita ja johtaa. Parhaimmillaan sitä voi suunnata ja helpottaa. Siihen tarvitaan muutosprosessien syvällistä ymmärtämistä.

Muutos on yleensä hidasta ja edellyttää vahvaa ja selkeää johtajuutta sekä tietoisuutta muutosmatkan päämäärästä.

Paikanna omassa organisaatiossasi joku muutosta vaativa asia. Pohdi, millaista tietoa itselläsi ja työyhteisölläsi on kyseistä asiasta. Millaisia tiedon, asenteiden ja käyttäytymisen muutoksia asiaintilan korjaaminen vaatii? Millaisia ovat muutoksen mahdolliset esteet?

Lähde: Erämetsä 2003 , Strömmer 1999, Viitala 2005