Kulttuuri ja muutos

kuvitus– huomioonotettavia tekijöitä

Organisaation kulttuuri ei muutu organisaation uudella rakennekaviolla eikä julistuksilla. Kulttuuria voi muuttaa ainoastaan koko organisaation syvällinen muutos ”muutu tai kuole” -tilanteessa. Schein (2004, 79) toteaa kyynisesti juhlapuheistamme: ”Voimme suu vaahdossa ilmaista kannattavamme yhteistyötä, viestinnän avoimuutta, … korkeaa luottamustasoa ja konsensuspohjaista päätöksentekoa matalissa ja kevytrakenteisissa organisaatioissa. Karu todellisuus kuitenkin on, että useimmissa kulttuureissa näitä käytäntöjä ei ole …”

Muutospyrkimyksissä keskeiset huomioonotettavat seikat ja kulttuurin muutosta joko mahdollistavat tai estävät tekijät ovat:

  • IHMISET – ankkurit, terveesti muutosvastarintaiset kriitikot, läpimurtajat, kantajat, viimeistelijät, vastustajat
  • SYYT – onko muutokselle tilaus
  • ARVOT – mikä on meille tärkeää
  • Kulttuurimme ”AIKUISUUDEN” aste – miten pystymme käsittelemään ja perustelemaan omia toimintamallejamme ja sen muutostarpeita
  • YMMÄRTÄMINEN – miksi muutos on välttämätön.

Lähde: Erämetsä  2003

Jos kiinnostuit tästä jäsennyksestä, lue lisää Erämetsän kirjasta Myönteinen muutos (2003, Tammi,Helsinki