Kuvakulma organisaatioon

kuvitusOrganisaatio ja työyhteisö

Organisaation rooli pähkinänkuoressa

  • Organisaatio määrittelee toiminnan rakenteen
  • Organisaatio järjestää työprosessin

Työyhteisön rooli organisaation näkökulmasta

  • Organisaatiossa toimivat ihmiset muodostavat työyhteisön
  • Organisaation identiteetti ja kulttuuri syntyvät työyhteisössä

Mieti oman työpaikkasi vinkkelistä organisaation tehtäviä ja työyhteisön roolia ja toimintaa organisaatiossa!

Organisaation erilaisia kuvakulmia

Luennollaan 1999 Heikki K. Lyytinen kuvasi organisaation erilaisia ”totuuksia”. Näitä voimme katsoa vaikkapa eri suunnista katsottuina kuvakulmina:

Organisaatio sellaisena kuin

  • se on nuoli faktakuvaus – esim. organisaatiorakenne, henkilöstöä ja taloutta koskevat tunnusluvut
  • se koetaannuoli kokemukset ja tunteet, jotka nousevat esimerkiksi organisaation toimintamalleista ja -tavoista
  • sen halutaan olevan nuoli sisäiset toiveet ja pyrkimykset organisaation kehityssuunnista ja toiminnasta
  • sen halutaan näyttävän nuoli ulospäin annettava kuva; näkyy esimerkiksi esitteissä
  • miltä se näyttää nuoli ulkopuolisten arvio ja organisaatiosta syntynyt käsitys

Pohdi, miltä näyttävät oman organisaatiosi erilaiset kuvakulmat!

Lähde: Lyytinen, H. K. 1999, luentoaineistosta muokattu