Tietoja sivustosta

Katsaus organisaatiokulttuuriin

Jokaisella organisaatiolla on oma historiansa, jonka seurauksena organisaatioon ja sen osiin muodostuu juuri sille ominaisia piirteitä, tapoja toimia ja tulkita omaa olemistaan, suhdetta toisiin toimijoihin ja yleensä ympäröivään maailmaan. Organisaatio määrittelee toiminnan rakenteen ja työprosessit, mutta ihmiset organisaatiossa muodostavat yhden tai useampia työyhteisöjä. Työyhteisöön muodostuu oma kulttuurinsa, joka varsin syvällä tavalla vaikuttaa koko organisaatioelämään. Organisaation jokaisen toimijan – ja erityisesti mahdollisen muutosprosessin vetäjän – on tärkeää ymmärtää organisaatiokulttuurin olemusta.

Käyttötarkoitus

Tätä organisaatiokulttuurin olemusta käsittelevää aihiota voi käyttää oheismateriaalina erilaisissa yhteyksissä, joissa organisaatioiden ja työyhteisöjen rakennetta ja toimintaa halutaan avata ja antaa ajattelun virikkeitä tästä teemasta. Aihiossa ei pyritä teeman tyhjentävään eikä valmiiksi pureskeltuun käsittelyyn. Tätä ei ole myöskään työstetty itsenäiseksi opintojaksoksi tai kurssiksi.

Kohderyhmä

Ammatillisen opettajakorkeakoulun sekä myös ammattikorkeakoulun muiden koulutusalojen opiskelijat ja opettajat.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että aihion teemojen ja tehtävien avulla syntyy organisaatiokulttuuriosaamista: ajattelun ponnahduslautoja organisaatiokulttuurin olemuksen avaamiseen ja sitä kautta oman työorganisaation ja työyhteisön toiminnan syvällisempään pohtimiseen ja ymmärtämiseen sekä muutoksen edellyttämien prosessien jäsentämiseen.

Käyttöoikeudet

Tämän sivuston sisällön käyttöoikeutta koskee Creative Commons -lisenssi.