Vuorovaikutusta ja tehtäviä

Viestintä ja vuorovaikutusVuorovaikutuksen ja viestinnän välineitä

Optimassa yleisimmät vuorovaikutuksen välineet ovat keskustelualue, chat ja päiväkirja.

Keskustelualue ja Chat

Keskustelualuetta voi käyttää esimerkiksi

  • opettajan tiedotusalueena,
  • ryhmän työskentely- ja keskustelualueena,
  • opiskelijan ja ohjaajan välisenä palautekanavana tai
  • yleisenä kysymyspalstana.

Jokaisen keskustelijan osallistumista voi myös arvioida (arvosana ja kirjallinen palaute). Keskustelualue on tarkoitettu eriaikaiseen viestintään eli kukin laittaa kommenttinsa silloin, kun itselleen sopii.

Keskustelualueen ohjeet

Samanaikaiseen viestintään on olemassa Optiman Chat.

Chatin ohjeet

Päiväkirja

Päiväkirja voi olla joko jokaisen käyttäjän henkilökohtainen tai ryhmän yhteinen. Asetuksista riippuen käyttäjät näkevät, näkevät ja voivat kommentoida tai eivät näe toisten päiväkirjoja. Ryhmäkohtainen päiväkirja on kaikkien työtilan jäsenten yhteinen päiväkirja, jota voi käyttää esimerkiksi esittäytymiseen.

Päiväkirjan ohjeet

Harjoitukset ja seurantaHarjoitukset, tehtävän palautus, seuranta

Optimassa on useita työkaluja erilaisten tehtävien ja harjoitusten tekemiseen, palautukseen ja seurantaan.

Palautuslaatikko

Palautuslaatikko on kätevä työkalu esseetyyppisten tehtävien palauttamiseen. Opettaja voi määritellä asetuksista, näkevätkö opiskelijat toistensa palautettuja tehtäviä ja pääsevätkö antamaan niistä vertaispalautetta  vai näkyvätkö palautetut tehtävät ainoastaan opettajalle. Opettaja voi antaa arvosanan ja palautetta opiskelijoiden tehtävistä suoraan Palautuslaatikon kautta. Palaute näkyy opiskelijalla Palautuslaatikossaan. Opettaja näkee koko ajan, kuka on palauttanut tehtävänsä ja kuka ei ja kenen tehtävät on jo arvioitu.

Tehtävän palautusta varten voit myös luoda tavallisen kansion ja antaa opiskelijoille siihen lukuoikeuden lisäksi  kirjoitusoikeus. Voit myös tehdä jokaiselle opiskelijalle oman palautuskansion.

Palautuslaatikon ohjeet

HUOM! Muista myös Ryhmäpalautuslaatikko ryhmissä tehtyjen tehtävien palautukseen.

Keskustelualueen käyttäminen tehtävien palautukseen

Voit käyttää tehtävän palautukseen perinteisen palautuslaatikon sijaan myös keskustelualuetta. Keskustelualue-objektin nimen ei kannata antaa hämätä, sillä sitä voi hyödyntää moneen muuhunkin kuin pelkkään keskusteluun tai kysymyksien esittämiseen. Tehtävän palautukseen ja kommentointiin se tarjoaa avoimen, vuorovaikutteisen ja monimediaisen foorumin. Keskusteluaueella myös äänipalautteen antaminen on mahdollista. Ja kun keskustelualueelle laittaa arvioinnin päälle, opettaja saa tilannetiedot suorituksista myös Tulosten yhteenvetoon

Monivalintatehtävä harjoituksena tai tenttinä

Monivalinta harjoituksena ja tenttinä -työkalulla saat luotua erilaisia itsetarkistuvia harjoituksia. Erilaisia kysymys- ja tehtävätyyppejä yhdistelemällä saat aikaan monenlaisia kokonaisuuksia esim. monivalintatentteihin tai itsenäiseen harjoitteluun. Vastausvaihtoehdot voivat olla tekstipohjaisia tai niissä voidaan käyttää valintavaihtoehtoina esimerkiksi kuvaa tai ääntä.

Monivalintatehtävän luominen

Monivalintetehtävän muokkaaminen

Monivalintakysymysten muokkaaminen

Lomake

Lomake-työkalu on erittäin monipuolinen väline erilaisten kyselyiden, tehtävien tai palautteen keräämisen väline. Sillä voi tehdä monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä. Siihen voi lisätä linkkejä ja kuvia, joten tehtävään voi linkittää esimerkiksi verkossa olevan videon.

Lomakkeen lisäksi Monivalinta- ja aukkoharjoitus sekä Monivalintatehtävä harjoituksena ja tenttinä ovat työkaluja erilaisten kyselyjen ja tehtävien tekemiseen.

Lomakkeen ohjeet

Mallivastaustehtävä

Mallivastaustehtävän avulla voit tehdä tehtäviä, joissa on yksi tai useampi kysymys ja joihin määritellään mallivastaus, jonka opiskelija näkee vastattuaan kysymykseen. Vastaamisen jälkeen opiskelijan tulee reflektoida eli kommentoida ja arvioida omaa vastaustaan. Myös opettaja voi jättää kommenttinsa opiskelijan vastaukseen ja suorituksen arviointiin. Mallivastaustehtävää voi käyttää niin lyhyiden tehtävien kuin esseetehtävienkin toteuttamisessa esimerkiksi skenaariotehtävissä (miten toimisit tilanteessa X?), käännöstehtävissä tai käsitteen määrittelyissä. Opiskelijat eivät näe toistensa vastauksia.

Mallivastaustehtävän ohjeet

Esimerkiksi:

Mallivastaustehtävä

Tulosten yhteenveto

Tulosten yhteenveto on työkalu, johon voidaan koota yhteenvetona tulokset palautuslaatikosta, keskustelualueelta sekä monivalintatehtävä harjoituksena tai tenttinä -objektista. Työkalu helpottaa sekä opettajan että opiskelijan työtä, kun he näkevät kerralla, missä mennään.

Alla on opettajan näkymä. Tulosten yhteenvedon ohjeet

Tulosten yhteenveto