Jäsennys kansioilla

Työtilan sisältö kannattaa sijoittaa kansioiden alle. Hyvin jäsennelty työtila on käyttäjälle – sekä opettajalle että opiskelijalle – helppo hallittava. Asiat löytyvät nopeasti, kun ne on jaoteltu omiin kansioihinsa. Kansiolla voi olla myös alikansioita mutta kannattaa välttää liian ”syvien” kansiorakenteiden käyttämistä. Asioiden löytäminen ja työtilassa navigoiminen voi tuolloin olla vaikeaa. Kansiot kannattaa nimetä lyhyesti mutta kuvaavasti.

Kumpi seuraavista on mielestäsi selkeämpi vaihtoehto?

Työtilan rakenne

Hallinta ja rakenteetKansioihin voi antaa eri oikeuksia eri käyttäjille. Voit esimerkiksi tehdä eri ryhmille omat kansiot, jonne muilla ryhmillä ei ole pääsyä. Tämä määritellään käyttöoikeuksien avulla (ks. materiaalin hallinta). Voit myös luoda yhdellä kertaa omat kansiot työtilan jäsenille tai ryhmille. Lisäksi voit linkittää kokonaisen kansion esimerkiksi ryhmien kansioiden alle, jolloin kaikki muutokset linkitety kansion sisällössä näkyvät eri ryhmien kansioissa automaattisesti.

Kansion ohjeet

Katso video: Kansion luominen Optimassa

Katso video: Kansion luominen usealle jäsenelle

Kansion luominen usealle jäsenelle -ohjeet

Kansion linkittäminen

Voit linkittää kokonaisia kansioita. Linkitetyssä kansiossa näkyvät ko. kansion alkuperäiset objektit (jos muokkaat kansiossa olevaa objektia, muutos tallentuu alkuperäiseen objektiin). Linkitetyn kansion sisältönäkymä päivittyy automaattisesti, kun alkuperäistä kansiota muokataan (esim. lisätään tai poistetaan objekteja).

Huom! Linkitettäessä objekteja tai kansioita, on huolehdittava, että käyttäjällä on oikeudet alkuperäisiin objekteihin tai kansioihin ts. siihen työtilaan, jossa alkuperäiset objektit sijaitsevat. Jos alkuperäiset ovat materiaalivarastotyötilassa, linkitykset toimivat varmasti.

Esimerkissä materiaalipankki-kansio on linkitetty
tähän työtilaan toisesta työtilasta.
Kansion objektit näkyvät alkuperäi-
sinä ja ovat muokattavissa.