Materiaalin hallinta

Tulosten yhteenveto

Tulosten yhteenveto -työkalulla voidaan kerätä yhteenveto eri objektien tuloksista (vrt. R5:n suoritukset-työkalu). Työkalulla voidaan kerätä tuloksia monivalinta harjoituksena tai tenttinä -harjoituksista,  palautuslaatikoista, keskustelualueelta, päiväkirjasta, mallivastaustehtävästä ja lomakkeesta. Yhteenvetoon on mahdollista kerätä tuloksia useamman työtilan objekteista.

Hallinnoija näkee kaikki tulosten yksityiskohdat (tehtävän tila, arvostelupäivämäärä, arvosana) mutta käyttäjille voidaan määritellä erilaisia oikeuksia tulosten näkyvyyteen (vain omat tulokset tai yhteenveto kaikkien edistymisestä ilman arvosanoja).

Tulosten yhteenveto löytyy Uusi objekti -toiminnon alta.

Objektin nimen muuttaminen ja ajastaminen

Voit muuttaa objektin, esimerkiksi kansion, keskustelualueen tai tiedoston nimeä. Voit myös ajastaa objektin aukeamaan/sulkeutumaan tiettynä päivänä tiettyyn kellonaikaan.

 1. Klikkaa sitä objektia, jonka nimen haluat muuttaa / haluat ajastaa.
 2. Klikkaa nimen viereen ilmestyvää hammasratas-kuvaketta ja valitse listalta Yleisasetukset.
 3. Kirjoita nimi kohtaan Uusi nimi ja määritä objektin alkamis- ja päättymispäivämäärät kohdassa Objektin voimassaoloaika. Tämä on se aikaväli, jolloin objekti näkyy opiskelijoille.
 4. Muista tallentaa muutokset.

Käyttöoikeudet – mitä kukin saa nähdä ja tehdä?

Käyttöoikeuksien (luku- ja kirjoitusoikeus) avulla käyttäjille voidaan määritellä yksilöllisiä oikeuksia nähdä työtilan materiaaleja (lukuoikeus) sekä osallistua työtilan toimintaan (luku- ja kirjoitusoikeus). Optimassa jokaiselle objektille voi määritellä käyttöoikeudet erikseen. Käyttöoikeuksien avulla voidaan myös määritellä, mihin kansioon ja kenellä on oikeus tuottaa materiaalia, kuka voi kirjoittaa keskustelualueelle tai päiväkirjaan sekä kuka voi muokata materiaalia. Huom! Aina, kun luot uuden objektin, lukuoikeus on oletuksena kaikilla eli kaikki pääsevät näkemään objektin.

Käyttöoikeudet määritellään seuraavasti:

 1. Klikkaa sitä objektia, jonka käyttöoikeuksia haluat tarkastella/muuttaa.
 2. Klikkaa nimen viereen ilmestyvää hammasratas-kuvaketta ja valitse listalta Käyttöoikeudet.
 3. Ruksaa luku- ja kirjoitusoikeudet oikeille ryhmille/henkilöille. Muista ottaa lukuoikeus pois kohdasta Kaikki, jos haluat vain tiettyjen henkilöiden näkevän objektin.
 4. Muista tallentaa muutokset.

Materiaalin piilottaminen opiskelijoilta

Jos työtilassa on materiaalia, jota et halua opiskelijoiden näkevän, ota heiltä lukuoikeus pois. Voit myös piilottaa objektin, jolloin se ei näy vasemassa navigaatiossa.

 1. Klikkaa sitä objektia, jonka haluat piilottaa.
 2. Klikkaa nimen viereen ilmestyvää hammasratas-kuvaketta ja valitse listalta Yleisasetukset.
 3. Ruksaa kohta Piilotettu objekti.
 4. Tallenna muutokset OK.

Jos sinulla on paljon sellaista materiaalia, jonka haluat piilottaa opiskeljoilta, kannattaa sinun luoda itsellesi oma kansio, piilottaa se opiskelijoilta ja sijoittaa materiaali sinne.

Järjestyksen muuttaminen

Kansioiden ja objektien järjestyksen muuttaminen on helppoa.

 1. Jos haluat muuttaa työtilan sisällön järjestystä, klikkaa työtilan nimeä vasemmassa reunassa. Jos haluat muuttaa työtilassa olevan kansion sisällön järjestystä, klikkaa kansion nimeä vasemmassa reunassa.
 2. Klikkaa nimen viereen ilmestyvää hammasratas-kuvaketta.
 3. Valitse listalta Työtilan hallinta / Kansion hallinta.
 4. Valitse oikealle avautuvalta listalta joko objektien järjestys tai kansioiden järjestys sen perusteella, kumpien järjestystä haluat muuttaa.
 5. Vaihda objektien/kansioiden järjestystä klikkaamalla nelipäisistä nuolista ja siirtämällä objektia/kansiosta oikeaan järjestykseen.

Kopiointi, siirtäminen ja linkitys

Voit kopioida, siirtää tai linkittää Optimassa olevaa materiaalia kansiosta tai työtilasta toiseen. Kopiointi säilyttää alkuperäisen objektin sellaisenaan ja kopioinnin jälkeen sinulla on kaksi täysin samanlaista mutta toisistaan erillistä objektia (esim. palautuslaatikko). Siirtäminen poistaa objektin alkuperäisestä paikasta ja sijoittaa sen uuteen paikkaan. Linkitys tekee alkuperäisestä objektista linkin uuteen paikkaan ja tämän jälkeen kaikki muutokset, joita alkuperäiseen objektiin tehdään päivittyvät myös uudessa paikassa sijaitsevaan objektiin. Huom! Varmista linkittäessäsi, että opiskelijoilla on käyttöoikeudet myös alkuperäiseen objektiin!

 1. Klikkaa sitä kansiota objektia, jonka haluat kopioida, siirtää tai linkittää.
 2. Klikkaa nimen viereen ilmestyvää hammasratas-kuvaketta ja valitse listalta Objektin/Kansion hallinta.
 3. Valitse oikealle avautuvalta listalta Kopioi, Siirrä tai Linkitä.
 4. Valitse paikka, jonne haluat objektin/kansion kopioitavan, siirrettävän tai linkitettävän.
 5. Tallenna muutokset OK.

Tulostaminen, tallentaminen, poistaminen

Voit tulostaa Optimassa olevaa materiaalia klikkaamalla haluttu objekti ensin auki ja klikkaamalla oikeasta yläreunasta printterin kuvaa Tulostus.

Voit tallentaa optimassa olevaa materiaalia klikkaamalla haluttu objekti ensin auki ja klikkaamalla oiekasta yläreunasta disketin kuvaa Tallenna.

Voit poistaa Optimassa olevaa materiaalia seuraavasti:

 1. Klikkaa sitä objektia, jonka haluat poistaa.
 2. Klikkaa nimen viereen ilmestyvää hammasratas-kuvaketta ja valitse listalta Poista.
 3. Vahvista poistaminen vielä ruksaamalla objekti ja klikkaamalla OK.

Poistettu materiaali menee työtilan roskakoriin, josta sen voi mahdollisesti vielä palauttaa. Roskakori löytyy työtilan hallintatyökaluista (klikkaa työtilan nimeä -> hammasratas-kuvake -> Työtilan hallinta -> Roskakori).

Aloitussivun määrittäminen

Voit määrittää työtilaan tai kansioon aloitussivun. Hyvä aloitussivu on siisti, informatiivinen ja lyhyt. Aloitussivuksi ei kannata määrittää mitään tiedostoa (kuva, pdf, doc), sillä ne aukeavat eri selaimilla eri tavoin ja voivat olla hitaita. Aloitussivu kannattaa tehdä esimerkiksi Optiman kevyt web -editorilla.

 1. Tee aloitussivu ensin Kevyt web -editorilla ja tallenna se työtilaan.
 2. Klikkaa joko työtilan tai kansion nimeä vasemmassa reunassa riippuen siitä, mihin haluat määrittää aloitussivun.
 3. Klikkaa nimen viereen ilmestyvää hammasratas-kuvaketta.
 4. Valitse listalta Määritä aloitussivu.
 5. Ruksaa se sivu, jonka haluat asettaa työtilan tai kansion etusivuksi.
 6. Tallenna klikkaamalla OK.

Materiaalivarasto

Materiaalivarasto on työtila, josta voi linkittää materiaalia muihin työtiloihin. Kun alkuperäistä materiaalivarastossa olevaa dokumenttia muokataan, muutokset päivittyvät automaattisesti myös kaikkiin niihin työtiloihin, jonne kyseinen dokumentti on linkitetty. Tämän avulla voit siis säästää aikaa ja vaivaa! Materiaalivaraston kannattaa  sijoittaa esimerkiksi yleisiä ohjeistuksia vaikkapa esseen kirjoittamiseen tai Optimassa toimimiseen liittyen, kurssimateriaalia sekä tehtäviä.

Työtilan muuttaminen materiaalivarastoksi:

 1. Klikkaa työtilan nimeä vasemmassa reunassa.
 2. Klikkaa nimen viereen ilmestyvää hammasratas-kuvaketta.
 3. Valitse listalta Yleisasetukset.
 4. Kohdassa Työtilan tyyppi valitse Materiaalivarasto.
 5. Muista tallentaa muutokset klikkaamalla OK.