Työpaikat oppimisympäristönä

Videoinnin mahdollisuudet työssä oppimisen tukena

Sivu valmisteilla.

Lisätietoja

Sirpa Laitinen-Väänänen
sirpa.laitinen-vaananen@jamk.fi