Ohjauskoppi

Ohjaustila, jossa opettaja ohjaa opiskelijaa tai pienryhmää videoneuvotteujärjestelmän kautta

Yhä useampi opintojakso toteutuu monimuotoisena opiskeluprosessina, jossa merkittävä osa opiskelusta tapahtuu muualla kuin oppilaitoksen tiloissa. Opiskelun ohjaus siirtyy verkkoon ja etäohjauksen tarve kasvaa. Nykyaikaisista monitilatoimistoista etäohjaaminen tai osallistuminen virtuaalikokoukseen on haaste: miten antaa etäohjausta tai osallistua etäkokoukseen häiritsemättä muita?

Pyrimme ratkaisemaan ympäristöhaasteen varaamalla tähän toimintaan neuvottelu- tai luokkatilan. Käytössä olevat tilat osoittautuivat turhan isoiksi ja luokkatilojen akustiikka muotoutui suureksi haasteeksi. Tilojen tehokkaan käytön näkökulmasta tämä ratkaisu ei ollut kestävä.

Käyttötapauskuvaus

Tarve on yhden henkilön etäosallistumiseen ja etäohjaukseen soveltuvalle tilalle, jossa etäohjaus tapahtuu pääasiallisesti tietokoneen kautta. Ohjauksessa hyödynnetään Connect/Lync/Skype –sovelluksia, jossa voidaan jakaa dokumentteja ja tarkastella niitä saman aikaisesti kuvapuheluyhteydessä. Samanaikaisesti saattaa olla tarve erilaisten digitaalisten aineistojen käsittelylle.

Ohjaustilanteisiin osallistuu opettaja ja opiskelija tai opettaja ja pienryhmä. Yhteistyö kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa toteutuu usein verkkokokouksina, joihin työntekijä osallistuu yksin ja joka toiminnallisuudeltaan on samankaltainen ohjaustilanteen kanssa.

Kriteereitä ohjauskopin valinnalle

Puhelinkeskustelua varten työskentelytilassamme käytössämme oli äänieristetty ja ilmastoitu puhelinkoppi, jota kokeilimme Connectin tai Skypen kautta toteutettuun etäohjaukseen. Yhdistämällä kokemuksemme eri tiloissa tapahtuneesta ohjauksesta, muodostui seuraava kriteeristö ohjaustilalle.

 • tilan koko: tilan tulee olla riittävän suuri pidempikestoiseen toimintaan ja tilassa olevan työpöydän tulee olla riittävän syvä teknisen laitteiston käytölle (min 50 cm). Tilan tarve 120 cm * 140 cm
 • käytettävä laitteisto: henkilökunta käyttää omia kannettavia koneitaan ja liittää koneeseensa tilassa olevia laitteita (kuulokkeet, lisänäyttö)
 • kiinteä verkkoyhteys
 • kiinteä näyttö dokumenttien tarkastelua varten
 • kiinteästi tilassa olevat kuulokkeet (suositus kuulokkeiden käytölle)
 • Toiminnan varmistaminen, puhelut: mahdollisten ongelmatilanteiden varalta on kyettävä käyttämään puhelinta ja tietokonetta samaan aikaan.
 • äänimaisema: äänieristävyys. Käytettäessä kuulokemikrofonia olennaisempaa on äänen kuuluminen tilan ulkopuolelle.
 • akustiikka: tilan materiaalien tulisi estää kaikuminen ja liikkeestä aiheutuvien äänien välittyminen
 • kuva: välittyvän kuvan laatua ei koettu kovin merkitykselliseksi, joten kannettavan tietokoneen kamera todettiin riittäväksi
 • valaistus: Valaistuksen on oltava riittävä kameran käyttämiseksi. Valaistuksen on toimittava sekä luonnonvalossa että keinovalaistuksessa.
 • viihtyisyys: tilan tulee olla viihtyisä ja avoin, mutta estää videoyhteyteen välittyvä taustaliikehdintä ja toisaalta taata riittävä yksityisyys.
 • ilmanvaihto: ilmanvaihdon riittävyys 30-60 min työskentelyyn
 • sähkö: tilassa on tarvitaan sähköpistokkeet eri laitteille min 3 kpl (ulkoinen näyttö, tietokone, puhelin)
 • siirrettävyys: monitoimitiloissa tapahtuu muutoksia, joten helppo siirrettävyys on eduksi
 • hankintahinta

Ratkaisu

Muotolevy Oy:n Glass-mallisto mahdollistaa asiakkaan mittojen mukaisen puhelinkopin valmistaminen. Muotolevyn tuote täytti toiminnallisuuden kautta määritellyt valintakriteerit.
http://muotolevy.fi/module/tuotteet-ja-ratkaisut/

Akvaario