Muutojoustava luokka

Ympäristö, joka muuntuu tilanteen mukaan ja innostaa oppimaan.

Kehittämistyön tavoitteena oli rakentaa oppimisympäristö, jossa opiskelijat ovat aktiivisia toimijoita, joilla on mahdollisuus vuorovaikutteiseen, ryhmäprosesseihin perustuvaan oppimiseen siten, että he hankkivat, käsittelevät ja esittävät tietoa ryhmissä. Rakentamistyön perustana toimivat oppimisympäristön eri ulottuvuudet: fyysinen, tietotekninen, sosiaalinen ja psyykkinen ympäristö.

Mallitilassa tavoiteltiin korkean teknologian ympäristöä, jossa oppilaitos tarjoaa iPad:it opiskelijoille työskentelyn tueksi. Äänimaisema pyrittiin rakentamaan monipuoliseksi.

 Tiedonhaku ja yhteisöllinen tiedon rakentaminen
–      yksilö/parityöskentelynä    (iPad, tietokone)
–      ryhmätyöskentely   (iPad, tietokone, TV)
–      yhteisöllinen tiedonhaku/suurryhmä ( älytaulu, TV)

 Tiedon jakaminen ja esittäminen
–      ryhmätöiden purku  (TV)
–      oppimismateriaalin tuottaminen ryhmissä ( iPad, tietokone, TV)
–      tuotosten jakaminen ja esittäminen   (älytaulut, tabletit)

Digitaalisten aineistojen käyttö
–      dokumentit/ohjelmat  ( iPad, tietokone, TV, älytaulu)
–      sovellukset ja oppimispelit  (iPad, tietokone, TV, älytaulu)

Toiminta

Erilaisten pedagogisten menetelmien ja oppimisympäristön muuntojoustavuuden suhdetta tarkasteltiin ja toimintaa mallinsimme LayOut-kuvauksin. Kuvaukset toimivat kalustesuunnittelun ja mitoittamisen perustana.

Kriteereittä valinnalle

 • tilan koko: 40 (-50) hlö/ 5 ryhmää/ 86 m2
 • kalusteet: muuntojoustava kalustus, joka mahdollistaa työskentelyn myös seisoaltaan
 • pöydät: korkeus säädettävä, ei henkilökohtaisen pöytätilan tarvetta
 • ryhmätyöskentely: ryhmien rajaaminen/yksityisyys
 • käytettävä laitteisto: osallistujat käyttävät oppilaitoksen laitteita (iPad ja tietokoneet/ säilytys)
 • verkkoyhteys: kiinteä (min 2 kpl) + WiFi
 • heijastuspinta: älytaulu, TV/ryhmä
 • akustiikka: tilan materiaalien tulee vaimentaa kaikumista ja liikkeestä aiheutuvia ääniä
 • valaistus: valaistuksen on oltava säädeltävissä
 • tilan viihtyisyys: tilan tulee olla viihtyisä
 • sähkö: riittävä määrä sähköpistokkeita (min 8)

Palautteet_D505

Käyttöohjeet

Kalusteet

 • 32 kpl pyörillä olevaa istuinta
 • 4 kpl pyöreitä säädeltäviä työskentelytasoja
 • 8 kpl sivupöytiä
 • 4 kpl tilanjakajina toimivia verhoja
 • 4 kpl jalkalamppuja
 • 1 kpl lukittava kaappi

Tekniikka

 • Langaton internetyhteys, avoinna myös osallistujille (BYOD)
 • Promethean -aktiivitaulu
 • 4 kpl näyttöjä (55”)
 • iPad-kärry, jossa 16 iPad
 • 5 kpl AppleTv
 • Langaton äänijärjestelmä