Kohtaamispaikka

Oppimisen tila, jossa opiskelijat voivat työskennellä ryhmänä ja jossa opettaja ja opiskelijat voivat käydä ohjauskeskustelua. Luonteeltaan piipahtamispaikka.

Oppimisen ohjaamiseen tarvitaan yhteinen kohtaamispaikka, jossa päästään käsiksi digitaalisiin aineistoihin. Opiskelijat ovat käyttäneet ruokalaa ja käytävätiloissa olevia sohvanurkkauksia työskentelyyn. Nämä tilat ovat olleet täysin avoimia, laskutilaa tarvittaville välineille ei juurikaan ole ollut ja yhteiseen tiedon rakentamiseen ei ole ollut tarjolla välineitä.

Opettajat ovat käyttäneet Face to face -ohjaukseen luokkatiloja. Tilojen käytön kannalta on tehotonta 2 – 45 henkilön varata käyttöönsä 60 – 80 m2. Fyysisenä ympäristönä luokkatilat eivät tue tunnetasolla psyykkisen oppimisympäristön muotoutumista.

Käyttötapauskuvaus

Opiskelijat ratkaisevat tehtäviä yhdessä. Ongelmanratkaisemisen tukemiseksi tulee olla viihtyisä ryhmätyöskentelypiste, johon voi tulla työskentelemään vapaamuotoisesti varaamatta aikaa. Työskentelyn tukena käytetään opiskelijoiden omia laitteita. Yhteiseen työstämiseen on käytettävissä videotykki, tusseja, paperia, piirtopöytiä, ikkunoita. Opiskelijat voivat valita työskentelytapansa.

Opettajan ja opiskelijan välinen ohjaustilanne toteutuu keskustellen ja erilaisia digitaalisia aineistoja hyödyntäen. Tilanteessa voidaan ottaa yhteys asiantuntijoihin. Ohjauksessa hyödynnetään Connect/Lync/Skype –sovelluksia, joissa voidaan jakaa dokumentteja ja tarkastella niitä saman aikaisesti kuvapuheluyhteydessä.

Kriteereitä kohtaamispaikan valinnalle

Yhdistämällä erilaisten kohtaamispaikkojen käytön kautta muodostuneita kokemuksia  sekä kokemuksia ulkopuolelta (hotellit, kirjastot, kongerenssitilat, kahvilat, jne. ), muodostui seuraava kriteeristö ohjaustilalle.

  • kalusteet: ykstityisyyttä ja viihtyisyyttä tukevat kalusteet
  • käytettävä laitteisto: henkilökunta käyttää omia kannettavia koneitaan ja liittävät koneeseensa tilassa olevia laitteita (tykki, lisänäyttö)
  • WiFi ja kiinteä verkkoyhteys
  • äänimaisema: kalustevalinnoilla tuetaan äänen paikallisuutta
  • akustiikka: tilan materiaalien tulisi estää kaikumista
  • valaistus: olohuonemainen valaistus
  •  viihtyisyys: tilan tulee olla viihtyisä
  • sähkö: tilassa on tarvitaan sähköpistokkeet eri laitteille
  • siirrettävyys: monitoimitiloissa tapahtuu muutoksia, joten helppo siirrettävyys on eduksi
  • hankintahinta

Ratkaisu

Tila kalustettiin pääasiallisesti vanhoilla kalusteilla. Vanhat pöydät maalattiin mustaksi, jolloin pöytäpintaan piirtäminen tapahtuu erikoistusseilla. Tähän ratkaisuun päädyttiin piirrosten dokumentoinnin (valokuvaamisen) vuoksi.

Sohvakalusteeksi valittiin Martelan Pod -kaluste. Vastaava kaluste on tarjolla myös muilla toimittajilla.