Akvaario – etäyhteys virtuaaliparveen

Ympäristö, josta pienryhmä voi laadukkaasti osallistua virtuaalitilaisuuteen

Ammatillisen opettajakorkeakoulun henkilökunta osallistuu erilaisiin virtuaalitilaisuuksiin päivittäin. Fyysisesti samassa tilassa osallistuu samanaikaisesti noin  3-10 henkilöä. Osallistuminen toteutetaan kokoustiloissa tai työhuoneissa. Tilaisuuksia ei käytännössä usein päästä aloittamaan ajoissa jatkuvien kamera- ja ääniongelmien vuoksi. Palautteiden perusteella tilaisuuksien laatu koettiin heikoksi  ja tukipalveluiden tarve merkittäväksi.

Käyttötapauskuvaus

Tavoitteena ympäristö, jossa on kamera ja äänilaitteet, jotka voidaan helposti kytkeä kokouksen hallinnoijan tietokoneeseen. Etäosallistujien kuva sekä digitaaliset aineistot voidaan esittää yhteisöllisesti videotykin avulla. Osallistujat käyttävät tarvittaessa omaa tietokonettaan (Chat-kanavat, aineistojen jakaminen).

Kriteeteitä valinnalle

  • tilan koko: tilan tulee olla riittävän suuri 10 hlö työskentelylle
  • kalusteet: riittävän suuri pöytätila (osallistujien tietokoneet, kamera- ja äänilaitteistot, johdot)
  • käytettävä laitteisto: osallistujat käyttävät omia kannettavia koneitaan ja liittävät koneeseensa tilassa oleviin laitteisiin (kamera, mikrofoni, tykki)
  • kiinteä verkkoyhteys: min 2 kpl
  • videotykki: riittävän suuri heijastualue/tilan koko
  • akustiikka: tilan materiaalien tulisi estää kaikuminen sekä liikkeestä aiheutuvien äänien välittyminen
  • kuva: kuvakulmien valinta, ääniohjautuva kamera
  • valaistus: valaistuksen on oltava riittävä kameran käyttämiseksi
  • tilan viihtyisyys: tilan tulee olla viihtyisä ja avoin, mutta estää videoyhteyteen välittyvä taustaliikehdintä ja toisaalta taata riittävä yksityisyys
  • sähkö: riittävä määrä sähköpistokkeita (min. 8)

Akvaario_Arvio

Johtopäätökset Akvaarion pilotointikokemukset ovat osoittaneet, että tilan käyttötavat tulee kuvata selkeämmin, ja ympäristön viimeistely tulee suorittaa niin laitteistojen kuin kalustuksen suhteen käytössä oleviin toimintapoihin perustuen.