Ajatuspaja

Ympäristö, joka tukee toiminnallista tiedon rakentamista

Tavoitteena ympäristö, jossa tietoa rakennetaan ryhmissä hyödyntäen seinä- ja lattiapintoja. Seinäpinnoille voidaan heijastaa irrallisten tykkien avulla kuvia ja kaaviopohjia, joita työstetään eteenpäin piirtämällä ja kirjoittamalla heijastettavan kuvan päälle. Työskentely dokumentoidaan pääasiallisesti valokuvaamalla työskentely ja jakamalla kuva oppimisalustan kautta.

Tilan kalustuksen täytyy tukea seisomatyöskentelyä tarjoten mahdollisuuden hetkittäiseen istahtamiseen. Kalustuksen tulee mukautua myös yhteisölliseen tiedon esittämiseen.

Kriteereitä valinnalle

Mallitilan rakentamiseen käytettiin seuraavia kriteereitä:

  • tilan koko: riittävän väljä tila 10-20 hlö työskentelylle
  • kalusteet: muuntojoustava kalustus, joka mahdollistaa seisomatyöskentelyn
  • käytettävä laitteisto: osallistujat käyttävät omia kannettavia koneitaan ja liittävät koneensa tilassa oleviin laitteisiin (kannettavat tykit, äänentoisto)
  • verkkoyhteys: kiinteä (min 2 kpl) + WiFi
  • piirtämisen mahdollistava heijastuspinta: lasipinta ryhmätyöskentelylle (vertailukohde maalipinnalle)
  • akustiikka: tilan materiaalien tulee vaimentaa kaikumista ja liikkeestä aiheutuvia ääniä
  • valaistus: valaistuksen on oltava riittävä piirtämiseen, kirjoittamiseen ja tuotosten taltioimiseen (tykkien valoteho)
  • tilan viihtyisyys: tilan tulee olla viihtyisä; ajatusten virittämistä ja maiseman rakentamista tuetaan virikekuvin ja äänin
  • sähkö: riittävä määrä sähköpistokkeita (min. 8)

Pilotointi tilassa käynnistyi marraskuun 2014 alussa. Pilotointipalautteiden perusteella tilaan tullaan myöhemmin tekemään korjaavia toimenpiteitä.