Oppimisen monimuotoiset ympäristöt


Tekemisen kulttuurille tehokkaat oppimisen tilat!

Kehittämistyön ensikokemusten perusteella havaitsimme, että tehokkuuden, tilankäytön ja teknologian vuoksi yhden oppimisympäristön sijasta on tarkasteltava erilaiseen toimintaan soveltuvia oppimisen tiloja. Havainnon myötä syntyi WAU! Factory -konsepti.

Tieto-ja viestinäteknologian monipuolinen käyttö opetuksessa ottaa huomioon opiskelijoiden moninaisuuden ja mahdollistaa käyttäjälähtöiset, monikanavaiset opetusratkaisut. Käyttäjälähtöinen opetus on muuntojoustavaa opetusta joka vastaa oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin ja mahdollistaa saavutettavuuden, osallisuuden ja tasa-arvoisuuden kaikille oppijoille.

Muuntojoustavien oppimisympäristöjen täysipainoinen käyttöönotto edellyttää muutosta sekä opettajan että opiskelijan toiminnassa. Muutoksen tueksi tuotimme esimerkkejä toimintamalleista, jotka helpottavat oppimisen tilojen ja teknologian käyttöönottoa. Toimintamallit sisältävät esimerkkejä pedagogisista ratkaisuista, ratkaisuun kytkeytyvästä sulautuneesta tieto- ja viestintätekniikasta sekä LayOut-kuvaukset tilasta.

Hybridiryhmä haastavin muoto

Opettajalle haastavin opetusmuoto on synkroninen etä-lähiopetus, jossa tavoitellaan jokaiselle tasapuolista osallisuuden tunnetta. Hyvin usein yhteyden mahdollistaminen luokkahuoneesta myös etäosallistujille rajoittaa opettajan toimintaa ja pedagogisia valintoja. Vaarana on jopa passivoida muita opiskelijoita. Käyttäjäkokemusten perusteella loimme ympäristön, jossa sekä lähi- että etäopiskelija olisivat mahdollisimman sujuvasti läsnä rajoittamatta luonnollista tapaa toimia.

Learning activities – Oppimisen suunnittelun väline

Tieto- ja viestintäteknologian sulauttaminen oppimiseen edellyttää oppimisprosessin käsikirjoittamista. Käsikirjoittaminen auttaa hahmottamaan ja ennakoimaan ennen oppimistilannetta, sen aikana ja sen jälkeen tapahtuvan toiminnan. Tavoitteenamme on käsikirjoittaa oppimisprosesseja, joissa opiskelijat rakentavat ja jakavat tietoa osana oppimistilannetta. Loimme suunnittelutyökalun, joka tukee opettajan suunnittelutyötä ja sen kohdentamista opiskelijoiden aktiiviseen toimintaan.

Yhteistoiminnallisuutta Webinaareihin

Verkon kautta toteutettavat webinaarit ovat arkipäiväistyneet viime vuosien aikana. Webinaareissa asiantuntija luennoi, osallistujat kuuntelevat ja vuorovaikutus tapahtuu erilaisten keskustelutoimintojen kautta. Halusimme luoda toimintamallin ja -ympäristön, jossa aito osallisuuden tunne mahdollistuu myös synkronisessa etäopetuksessa. Toimme toimintamalliajattelun virtuaaliympäristöön, jossa oppimisprosessia jäsentävät webinaarin käsikirjoitus sekä sitä tukevat LayOutit.

Lue lisää: http://oppimateriaalit.jamk.fi/ajatusliikkuu