Humanistinen oppimiskäsitys ja oppimisen ohjaaminen

Humanistisen oppimiskäsityksen ominaispiirteitä on:

  • oppiminen on aktiivista ja kehittävää toimintaa, jossa korostetaan opettajan ja oppijoiden keskinäistä vuorovaikutusta
  • painopiste on oppijan persoonallisessa kasvussa ja itsensä toteuttamisessa
  • oppija on sisäisesti motivoitunut; hän asettaa itse tavoitteensa toiminnalleen ja hän voi valita itselleen parhaaksi katsomansa oppimisen muodot
  • opettajan rooli on ohjaaja, valmentaja ja fasilitaattori
  • tarkan suunnittelun sijasta etukäteen ainoastaan opetuksen suuntaviivat
  • arviointi kohdistuu yksilöllisiin oppimisprosesseihin ja hyödynnetään opiskelijoiden itsearviointia

Humanistisen opetustyylin vaativuus tulee esiin muun muassa silloin, kun oppijalta puuttuu valmiudet itseohjautuvaan työskentelyyn.